Prawa i wolności obywatelskie

Prawa i wolności obywatelskie

Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej - logoMiasto Bydgoszcz oraz Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do uczestnictwa w konkursie pt. „Prawa i wolności obywatelskie”.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub fotograficzna wykonana dowolną techniką płaską w formacie A4 lub A3 na temat praw i wolności obywatelskich.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczniów oraz zachęcanie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy w zakresie prawa, a także propagowanie wśród uczniów praktycznego podejścia do prawa i analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów.

Prace można składać w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bydgoszczy przy ul. Boya Żeleńskiego 18, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie lub wysłać pocztą na adres: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej, ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, lub pocztą elektroniczną (w przypadku prac fotograficznych) na adres: kontakt.bspp@gmail.com.

Termin: do 10 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: kontakt.bspp@gmail.com

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

30 października 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181759

Skip to content