Prawa człowieka, kamera, akcja!

Human Rights, Camera, Action! Plakat konkursowy .

Prawa człowieka, kamera, akcja!

Logotyp Rady Europy.

Dla uczczenia 75. rocznicy powstania Rady Europy oraz zwiększenia świadomości na temat roli i wpływu Rady Europy, zastępca sekretarza generalnego, Bjørn Berge, ogłosił konkurs fotograficzny i wideo zatytułowany “Prawa człowieka, kamera, akcja!”.  Jest on skierowany do młodych ludzi i  zachęca ich do korzystania ze smartfonów lub aparatów cyfrowych w celu przekazania kreatywnej wizji praw człowieka w Europie za pomocą zdjęcia lub krótkiego filmu.

Konkurs ma zaangażować młodych ludzi w budowanie Europy opartej na wspólnych wartościach. Uczestnicy powinni przedstawić, jaką rolę pełnią prawa człowieka w ich codziennym życiu, jak postrzegają prawa człowieka lub ich ochronę lub jak widzą przyszłość praw człowieka w Europie.

Praca konkursowa może być zgłoszona w formie fotografii, filmu lub zdjęcia/filmu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

 • W konkursie mogą wziąć udział młodzi (do 26 roku życia włącznie) nieprofesjonalni fotografowie i filmowcy, którzy są obywatelami lub rezydentami jednego z 46 państw członkowskich Rady Europy.
 • Przedstawione tematy i przekazywane przesłania są związane z tematyką praw człowieka w Europie i najlepiej dotykają dziedzin, którymi zajmuje się Rada Europy.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnicy mogą przesłać więcej niż jedno zdjęcie lub film w każdej kategorii konkursowej.
 • Każde zdjęcie lub film musi być zgodny z wymaganymi specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi poniżej i musi być opatrzony tytułem.
 • Uczestnicy publikują swoje prace na Instagramie, oznaczając oficjalne konto Rady Europy na Instagramie (@councilofeurope) i używając unikalnych hashtagów #CoE75 #75CoECompetition #75CoECompetition_AI
 • Wykorzystanie narzędzi lub technologii sztucznej inteligencji w produkcji zdjęcia lub filmu musi być wyraźnie zaznaczone za pomocą hashtagu #75CoECompetition_AI
 • Uczestnicy muszą być wyłącznymi autorami swojej pracy.
 • Uczestnicy muszą uzyskać odpowiednią zgodę od wszystkich osób występujących w ich pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać wszelkich innych odpowiednich przepisów podczas tworzenia swoich zdjęć lub filmów.
 • Zdjęcia lub filmy, które mogą w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób podważać wartości Rady Europy, zostaną zdyskwalifikowane.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wycofania zdjęcia lub filmu, jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby sądzić, że uczestnik naruszył zasady konkursu.
 • Uczestnicy zachowują prawa autorskie do swoich zgłoszeń. Biorąc udział w konkursie, zwycięzcy wyrażają zgodę na udzielenie Radzie Europy nieodpłatnej licencji na publikację i/lub prezentację zwycięskich prac w dowolnym formacie oraz na prezentowanie zwycięzców i ich wizerunków. Takie obrazy mogą być również wykorzystywane do promowania przyszłych wydarzeń, a także do celów podnoszenia świadomości na temat prac Rady Europy. Zwycięzcy wyrażają zgodę na zawarcie umowy licencyjnej z Radą w powyższych celach. Ilekroć RE wykorzystuje zwycięskie zdjęcia i filmy do zilustrowania materiałów Organizacji, zawsze wymienia się konkurs i nazwisko autora.
 • Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na przestrzeganie regulaminu konkursu.

 

Kalendarium:

 • 14 maja – 14 lipca 2024 r.: nadsyłanie zgłoszeń przez uczestników na Instagramie.
 • 15 lipca – październik 2024 r.: wybór zwycięskich prac, kontakt ze zwycięzcami.
 • 6-8 listopada 2024 r.: wizyta zwycięzców w Stasburgu na ogłoszeniu i wystawie zwycięskich zdjęć i filmów przy okazji Światowego Forum na rzecz Demokracji.

 

Selekcja

Jury złożone z uznanych specjalistów w dziedzinie praw człowieka, młodzieży oraz fotografii/sztuki, pod przewodnictwem ambasadora Andriusa Krivasa, stałego przedstawiciela Litwy przy Radzie Europy, wybierze zdobywców drugiego miejsca i zwycięzców w czterech kategoriach: “Najlepsze zdjęcie”“Najlepszy film”“Najlepszy obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencjꔓNajlepsza rolka wygenerowana przez sztuczną inteligencję” zgodnie z kryteriami odnoszącymi się do trafności przekazywanego przekazu, kreatywności i jakości utworu fotograficznego lub wideo. Wszystkie obrazy i rolki wygenerowane przez sztuczną inteligencję będą również oceniane według kryteriów, takich jak realizm, nowość i różnorodność wygenerowanych obrazów w porównaniu z istniejącymi obrazami.

 

Nagrody

Czworo zwycięzców otrzyma dyplomy. Zostaną oni zaproszeni do Strasburga, aby wziąć udział w Światowym Forum na rzecz Demokracji. Mogą oni również zostać zaproszeni do udziału w innych wydarzeniach Rady Europy, zwłaszcza tych odbywających się w innych krajach europejskich, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i wizją praw człowieka.

Rada Europy będzie mogła wykorzystać zwycięskie zdjęcia i filmy do stworzenia materiałów promujących Organizację zgodnie z umową licencyjną zawartą ze Zwycięzcami niniejszego konkursu. W takich przypadkach zostanie podane nazwisko autora i konkursu “Prawa człowieka: kamera, działanie!”.

Zwycięzcy umożliwią Radzie Europy wykorzystanie zwycięskich zdjęć i filmów do stworzenia materiałów promujących Organizację.

Uwaga na temat obrazów i rolek AI

Po raz pierwszy Rada Europy zaprasza młodych ludzi do wyrażania swojej kreatywności za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. W związku z tym dedykowana sekcja w ramach tego konkursu jest otwarta dla młodych uczestników, którzy chcą zaprezentować obrazy i filmy wygenerowane przez narzędzia i oprogramowanie AI. Ocena tych prac zostanie dokonana oddzielnie w porównaniu ze zdjęciami i filmami w standardowym formacie.

Obrazy i rolki generowane przez sztuczną inteligencję muszą odzwierciedlać kreatywność i oryginalność tematu oraz zdolność uczestników do odkrywania nowych elementów. Preferowane będą bardziej realistyczne lub trafne obrazy.

Specyfikacja techniczna

Zdjęcia i filmy w formacie cyfrowym można tworzyć za pomocą dowolnego aparatu lub smartfona.

Zdjęcia

•Format:

 • Minimalny wymagany rozmiar obrazu to:
  1080 x 1350 pikseli (portret)
  1080 x 1080 pikseli (kwadrat)
 • Wszystkie obrazy zostaną przycięte do kwadratu w podglądzie kanału. Proszę mieć to na uwadze w swojej kompozycji.
 • W celu zaprezentowania zwycięskich zdjęć autorzy zostaną poproszeni o dostarczenie tego samego obrazu o najwyższej jakości 4000 pikseli z rozdzielczością 300 dpi

• Obróbka końcowa:

 • Dozwolona jest obróbka końcowa obrazów.
 • Obejmuje to ogólne korekty ekspozycji, kontrastu, ściemniania, rozjaśniania, kadrowania, ostrości, redukcji szumów i tonacji.
 • Dozwolone jest drobne czyszczenie obrazu, w tym usuwanie rozproszenia wstecznego, kurzu i zadrapań.
 • Dozwolone są HDR, panoramy, focus stacking lub inne techniki obejmujące wiele zdjęć zrobionych w tym samym czasie i miejscu.

• Tytuły i elementy tekstowe:

 • Tytuły zdjęć są dozwolone we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich Rady Europy.
 • Jeżeli został sporządzony w języku innym niż angielski lub francuski, w opisie stanowiska należy podać tłumaczenie tytułu w języku angielskim lub francuskim.

• Opis postu musi zawierać:

 • Imię i nazwisko autora zdjęcia
 • Znacznik oficjalnego konta Rady Europy na Instagramie @councilofeurope
 • Tłumaczenie (jeśli zdjęcie zawiera tekst w języku innym niż angielski lub francuski)
 • Oficjalne hasztagi:
  Dla kategorii Zdjęcie:
  #CoE75
  #75CoECompetition
  Dla kategorii Zdjęcie (wygenerowane przez sztuczną inteligencję):
  #CoE75
  #75CoECompetition
  #AIgenerated

Filmy

•Format:

 • Minimalny wymagany rozmiar filmu to: 1080 x 1920 pikseli (format rolek)

•Długość:

 • Do 40 sekund

• Zdjęcie na okładce:

 • Publikując rolkę, użyj rozmiaru zdjęcia na okładkę.
 • Zalecany rozmiar zdjęć w tle to 1080 x 1920 pikseli

• Produkcja wideo:

 • Dokładny styl lub tryb filmów (tj. partycypacyjny, refleksyjny itp.) jest ustalany przez twórcę wideo. Jednak podstawowe przesłanie powinno być pozytywne, pełne nadziei i inspirujące.
 • Filmy mogą być produkowane we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich Rady Europy. Jeżeli jednak film został wyprodukowany w języku innym niż angielski lub francuski, w opisie wpisu należy zamieścić transkrypcję filmu w języku angielskim lub francuskim.
 • W przypadku podkładu głosowego nagranego w języku lokalnym, filmy mogą mieć napisy w języku angielskim, francuskim lub w języku oryginalnym.
 • Uczestnicy są zachęcani do zwiększania dostępności swoich filmów poprzez:
  • Osadzanie napisów w ich filmie.
  • Używanie języka migowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących jako uzupełnienie napisów.

• Opis postu musi zawierać:

 • Imię i nazwisko autora filmu
 • Znacznik oficjalnego konta Rady Europy na Instagramie @councilofeurope
 • Tłumaczenie (jeśli film zawiera tekst w języku innym niż angielski lub francuski)
 • Oficjalne hasztagi:
  Dla kategorii wideo:
  #CoE75
  #75CoECompetition
  Dla kategorii wideo (wygenerowane przez sztuczną inteligencję):
  #CoE75
  #75CoECompetition
  #AIgenerated

Źródło: Council of Europe

_

22 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160346

Skip to content