Poznawanie świata poznawaniem siebie

Poznawanie świata poznawaniem siebie

Co nam dają spotkania z Innym, poznawanie obcego kraju, jego mieszkańców, kultury, wartości? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi 28 maja 2018 roku podczas konferencji „Młodzież w kontaktach międzynarodowych”. Organizatorkami wydarzenia były Zofia Spalińska i Regina Strzemeska, konsultantki z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zebranych przywitała Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN.

Pierwsze wystąpienie Witolda Jankowiaka z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki pt. Nowe oblicze zjednoczonej Europy. Rola młodzieży w dialogu międzynarodowym skierowane było przede wszystkim do uczniów. Prelegent skupił się na problemach, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. W przystępny sposób wyjaśnił je młodzieży i zachęcał, aby podczas wyjazdów zagranicznych rozmawiać z rówieśnikami z innych krajów na te tematy, które pokazują różnice w myśleniu, wartościowaniu i rozumieniu świata.

Edukacja międzykulturowa a spotkania międzynarodowe młodzieży w szkole – o tym mówiła Regina Strzemeska z toruńskiego KPCEN-u. Pokazała, na czym polegają kompetencje kulturowe i międzykulturowe. Mówiła o różnicach międzykulturowych, ich genezie i przejawach. Zaznaczyła, że kontakty międzynarodowe pomagają w burzeniu uprzedzeń, zbliżają nas do Innego, pomagają poznać jego odmienność, zmniejszają dystans i poczucie obcości.

Oliwia Owsianowska, studentka, przedstawiła działanie organizacji AIESEC, funkcjonującej przy UMK od 1978 roku. Opowiadała o swoich doświadczeniach w projektach edukacyjnych dotyczących wymian międzynarodowych. Zwróciła uwagę, że kontakt z obcokrajowcami, udział w wymianach międzynarodowych pozwoliły jej lepiej poznać swoje mocne i słabe strony, co procentuje później na rynku pracy podczas poszukiwania zatrudnienia. Nauczyła się otwartości, zrozumienia dla innych wartości.

Po wystąpieniach nastąpiła część konferencji poświęcona warsztatom dla uczniów i nauczycieli: Dialog międzykulturowy – postrzeganie, postawy, porozumienie. Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwszy zespół, wspierany przez Zofię Spalińską, pracując w dwóch grupach, na podstawie kilku udostępnionych informacji o nieznanej osobie musiał zgadnąć, z jakiego kraju pochodzi, wskazać go na mapie i przedstawić krótką charakterystykę tej postaci – w ten sposób młodzież uczyła się cech charakterystycznych dla mieszkańców różnych obszarów świata, poszukiwała różnic i punktów wspólnych. Celem tych warsztatów było pokazanie, że poznawanie tych różnić jest okazją do rozwoju oraz nabywania szacunku i tolerancji dla odmienności. Pracą drugiego zespołu kierowała Regina Strzemeska. Poruszyła z młodzieżą kwestię postrzegania drugiego człowieka (stereotypy, uprzedzenia), różnic międzykulturowych oraz postawiła uczniom pytanie o trudności i ułatwienia w komunikacji i współpracy międzykulturowej. Zaproponowała ćwiczenia: „Kim jestem, czyli moja wizytówka”, „Zmiana perspektywy – wizytówka przedstawiciela innej kultury”, „Co widzisz? Dlaczego?”, „Stereotypy o innych kulturach – dlaczego?”, „ABC narodów”, „Moi zagraniczni znajomi”, „Ludzie-Domino”. Na warsztatach z dr Małgorzatą Kaczmarek również akcentowana była konieczność prezentowania otwartości wobec osób z innego kraju i kręgu kulturowego, by dzięki temu poszerzać swoją wiedzę o świecie.

             Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej zaprezentowały toruńskie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Gimnazjum i Liceum Akademickie, Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół nr 8. Nauczyciele i uczniowie opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z przyjmowaniem obcokrajowców na wymianę i o własnych podróżach w ramach wymiany uczniów w programie Erasmus. Młodzież podkreślała edukacyjną stronę takich przedsięwzięć, związaną z poznawaniem siebie, praktyczną nauką języka, lekcją tolerancji dla inności kultur i poglądów.

             Konferencja miała na celu m.in. zainicjowanie w środowiskach szkolnych dyskusji na temat postaw akceptacji i zrozumienia, propagowanie wśród młodzieży udziału w międzynarodowych projektach, wizytach studyjnych i stażach oraz podniesienie jakości pracy z uczniami poprzez przedstawienie różnorodnych projektów angażujących młodych ludzi. Zagadnienia związane z kontaktami międzynarodowymi zainteresowały uczniów i nauczycieli. Częste wyjazdy zagraniczne czy spotkania z ludźmi z innych krajów są od dłuższego czasu czymś zwyczajnym – warto pomyśleć nad ich jakością i postarać się, by korzyści z tych relacji były obustronne.

Tekst: Dominika Wojtasińska; zdjęcia: Tadeusz Wański, Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6883001