Powołaliśmy rejonowych koordynatorów ds. promocji zdrowia

Powołaliśmy rejonowych koordynatorów ds. promocji zdrowia

logo KPCEN Toruń i województwa kujawsko-pomorskiego

 

W ramach naszych działań w programie ORE Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie na spotkaniu w KPCEN w Toruniu zostali powołani i przeszkoleni regionalni koordynatorzy ds. promocji zdrowia.

Zorganizowaliśmy dla nich 6-godzinne szkolenie „Szkoła i przedszkole promujące zdrowie – kurs dla koordynatorów rejonowych”. Wzięli w nim udział nauczyciele konsultanci z trzech KPCEN-ów: w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Rozmawialiśmy o roli i zadaniach koordynatorów rejonowych, koncepcji szkoły promującej zdrowie i wspieraniu działań szkół w tym zakresie. Szkolenie poprowadziła Zofia Spalińska, wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie, a Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu, przedstawiła sprawy organizacyjne i zasady współpracy z rejonowymi koordynatorami.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia, co oznacza, że zostali mianowani koordynatorami w trzech rejonach: toruńskim, włocławskim i bydgoskim.

Koordynatorzy rejonowi zostali również zapoznani z zadaniami Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie, który został powołany 8 czerwca 2021 r. Zofia Spalińska przekazała wszystkim poradniki:

  1. Przedszkole Promujące Zdrowie – Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE;
  2. Szkoła Promująca Zdrowie – Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE;
  3. Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie – Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE.

W październiku w ramach działań w projekcie Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie rozpoczną się spotkania sieci współpracy i samokształcenia – serdecznie zapraszamy.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

4 X 2021

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,784