Powiat Aleksandrowski zakończył projekt „Dobry zawód to przyszłość- II edycja”

Powiat Aleksandrowski zakończył projekt „Dobry zawód to przyszłość- II edycja”

Powiat Aleksandrowski zakończył realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”.

Celem niniejszego projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych wśród uczniów objętych wsparciem na rynku pracy. W projekcie udział wzięło 102 uczniów szkół, w tym: 48 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj., 17 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku i 37 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.

W ramach projektu uczniowie skorzystali z kompleksowego wsparcia w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymali również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach niniejszego projektu 7 nauczycieli skorzystało ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych.

Szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doposażone zostały pracownie przedmiotowe.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020r. do 31.12.2021r.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Źródło: aleksandrow.pl

Fot. gł. aleksandrow.pl

25 stycznia 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165141

Skip to content