“Potrzeby rynku pracy naszą misją” – VI edycja konkursu

“Potrzeby rynku pracy naszą misją” – VI edycja konkursu

WUP w ToruniuWojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza VI edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży “Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
1. Trzyletnie Branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
2. Pięcioletnie technika, w których prowadzi się klasy dotychczasowego technikum czteroletniego dla absolwentów gimnazjum.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu i arkusze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

26 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,836