Postaw na Słońce – konkurs filmowy

Postaw na Słońce – konkurs filmowy

bos-fundacja

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji projektu „Postaw na Słońce”. Zadaniem konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

Kto może wziąć udział ?

Zespół składający się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.

Cele konkursu:

  • Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
  • Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

Celem filmu jest przedstawienie zasad działania instalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa), znajdujących się w okolicach szkoły biorącej udział w konkursie lub w każdym innym miejscu. Film może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy.

Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 minut (wyłączając napisy początkowe i końcowe).

Termin składania wniosków (rejestracja zespołów): 6 grudnia 2020

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest tutaj

Źródło: granty.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142979