Posiłek w szkole i w domu – komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

23 Kwi Posiłek w szkole i w domu – komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyW związku z realizacją zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż pytania w sprawie ww. programu można kierować drogą mailową na adres: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl
lub telefonicznie:
Henryka Wiatrowska – starszy inspektor – 604-104-159
Iwona Stefańska – księgowa – 662-610-242Liczba odwiedzin:

3,694,347