POPOJUTRZE 2.0 – inkubator innowacji w zakresie kształcenia

POPOJUTRZE 2.0 – inkubator innowacji w zakresie kształcenia

SENSE consulting

Głównym celem projektu POPOJUTRZE 2.0 jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia, spośród których minimum 10 zostanie przetestowanych i skierowanych do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę w okresie do 30.06.2023 r.

POPOJUTRZE 2.0 wspiera mikroinnowacje. Szuka pomysłów na szybszetańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie trudności, z którymi boryka się rynek kształcenia. Poszukiwane są pomysły, które są możliwe do upowszechnienia wśród instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą edukacją.

POPOJUTRZE 2.0 to już druga edycja projektu. W latach 2016-2018, wraz z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, organizator prowadził pierwszą pilotażową edycję POPOJUTRZE, zakończoną sukcesem – opracowaniem 32 produktów oraz upowszechnieniem 8 najlepszych innowacji społecznych.

To co wyróżnia drugą edycję projektu to możliwość opracowania innowacji wspierających edukację formalną i pozaformalną na każdym etapie rozwoju człowieka. W pierwszej edycji projekt “Innowacje” dotyczył tylko edukacji osób dorosłych. W tej edycji pożądane są innowacje możliwe do zastosowania w żłobkach, przedszkolach, szkołach, a także uczelniach i wszelkich podmiotach działających na rynku edukacji osób dorosłych.

W POPOJUTRZE 2.0 szczególnie promuje się pomysły opracowane i testowane w publicznym sektorze edukacji. Mogą one dotyczyć materiałów edukacyjnych, zdalnego nauczania, kompetencji kluczowych, edukacji nauczycieli, nowych metod na bardziej efektywne uczenie się.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej jest szansa na zbudowanie i testowanie rozwiązań zmieniających polską edukację. Organizator prowadzi aktywną rekrutację o zasięgu ogólnopolskim, docierając do osób i podmiotów, mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w rozwój i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań. Są aż 72 granty do rozdania, każdy o wartości 60.000 zł – 100% dofinansowania.

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze kształcenia.

Strona projektu

Fot.: materiały promocyjne projektu SENSE consulting sp. z o.o.

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023656