Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt realizowany przez FRSE

Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt realizowany przez FRSE

FRSE logoProjekt jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów.  Program stanowi unikatową okazję do skorzystania przez grupy uczniów, wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skierowany jest przede wszystkim do uczniów zamieszkujących obszary defaworyzowane, tj. średnio i słabo zaludnione. Dzięki zagranicznym pobytom młodzi ludzie będą mogli nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. Uczniowie wezmą udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, w tym na rzecz społeczności lokalnych, które stanowić będą silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki z rówieśnikami ze szkół przyjmujących. Wszystkie planowane wyjazdy będą poprzedzone działaniami przygotowawczymi w polskich szkołach. Realizacja projektu przyczyni się dodatkowo do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz umocni współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami.

Projekt przewidziany jest na lata 2019-2023, a realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół z terminem na złożenie zgłoszeń do dnia 25.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru: frse.org.pl

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134786