Pomóż uczniom wybrać ścieżkę zawodową

Uczniowie w strojach roboczych w warsztatach.

Pomóż uczniom wybrać ścieżkę zawodową

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Szkolenie pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego, pedagogów, psychologów.

Cel główny szkolenia, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć / lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji.

Cele ogólne szkolenia:

 • Wdrażanie nauczycieli do efektywnego wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji prowadzących perspektywicznie do aktywności na rynku pracy.
 • Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat etapów rozwoju zawodowego człowieka.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na rzecz uczniów z obszaru doradztwa zawodowego w ramach różnych zajęć edukacyjnych na kolejnych etapach edukacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania szkolnej oceny funkcjonalnej jako narzędzia wspierającego uczniów w rozwijaniu własnego potencjału,
  w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy.
 • Aktualizacja wiedzy, a także doskonalenie umiejętności analizowania zjawisk i trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych.

Podzielone jest na dwa moduły:

 1. Pierwszy moduł ma charakter samokształceniowy, realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 2. Drugi moduł warsztatowy – spotkanie online z trenerem w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

 

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • dodatkowe wsparcie w postaci poradników metodycznych z zakresu tranzycji, opracowanych na każdy etap edukacyjny;
 • pakiet materiałów/gadżetów szkoleniowych – zostanie przesłany pocztą na podany przez Ciebie adres;
 • przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i kartami pracy – wersja papierowa (wysłany zostanie razem z pakietem szkoleniowym) i online,
 • gra interaktywna do wykorzystania w szkołach, w której uczniowie będą mogli wcielić się w różne zawody i sprawdzić swoje predyspozycje;
 • trzy krótkometrażowe filmy edukacyjne pn: „Odkryj swoją pasję. Pasujące zawody”, „Pokaż, na co cię stać. Dostępny rynek pracy” oraz „Zdrowe wybory zawodowe”.

 

Termin: do 31.08.2024 r., platforma Clickmeeting oraz stacjonarnie.

Źródło: ORE

Grafika ilustracyjna

_

13 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142967