Pomiar dydaktyczny w dobie cyfryzacji

Pomiar dydaktyczny w dobie cyfryzacji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, placówka akredytowana - logo

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza zespoły nauczycielskie do udziału w szkoleniu “Pomiar dydaktyczny w dobie cyfryzacji”.

Celem szkolenia jest:

  • pogłębienie wiedzy w zakresie metodyki nauczania, sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych uczniów, z wykorzystaniem procedur pomiaru dydaktycznego;
  • stosowanie programu komputerowego do automatyzacji sprawdzania testów szkolnych, analizy ilościowej oraz prezentacji wyników nauczania.

Zajęcia organizowane są w zgłoszonej placówce. Zgłoszenia: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

_

20 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021470