Pomagamy nauczycielom w rozwijaniu umiejętności cyfrowych

mobilne pracownie

Pomagamy nauczycielom w rozwijaniu umiejętności cyfrowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wspiera nauczycieli w kształtowaniu kompetencji cyfrowych przekazując szkołom mobilne pracownie dydaktyczne. W tym roku szkolnym umowy użyczenia o nieodpłatne użytkowanie podpisali dyrektorzy szkół, a porozumienia o współpracy przedstawiciele organów prowadzących:

  • Marzena Marczewska-Brzeska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie, Piotr Wiśniewski, burmistrz Dobrzynia nad Wisłą
  • Iwona Majchrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego
  • Andrzej Sygit, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim, Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego
  • Włodzimierz Kuc, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie Grzegorz Piasecki, wicestarosta radziejowski

W skład pracowni wchodzi 16 laptopów z oprogramowaniem edukacyjnym oraz 78 czujników pomiarowo-badawczych, cyfrowy aparat fotograficzny i kamera cyfrowa.

Zastosowanie czujników elektronicznych pozwala na dokonywanie obserwacji i różnych pomiarów, np.: zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, temperatury powietrza, ciśnienia, poziomu hałasu, a także poziomu tlenu, etanolu, światła, wilgotności, tlenu rozpuszczalnego w wodzie, natężenia prądu czy też promieniowania alfa, beta, gamma. Wykorzystanie przez nauczyciela nowoczesnych narzędzi badawczych rozbudza ciekawość poznawczą uczniów, angażuje, motywuje i aktywizuje do nauki. Wypożyczając szkołom pracownie elektroniczne kształtujemy kompetencje cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, jak również kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, uczenia się, kompetencje osobiste i społeczne.

 

31 października 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165161

Skip to content