Pokój zagadek – Klub Enigma w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Pokój zagadek – Klub Enigma w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy proponuje atrakcyjną metodę uczenia się. Od września 2017 r. działa w bibliotece pokój zagadek – Klub Enigma nawiązujący do patrona biblioteki i priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego nauczania matematyki.

Escape room to metoda wywodząca się z gier online przeniesionych do świata rzeczywistego. Główną właściwością tej metody jest mocno angażująca  uczestników  swobodna forma. W  trakcie rozwiązywania zadań uczniowie  aktywnie współpracują ze sobą w celu uwolnienia się z pomieszczenia.

Escape room wymusza niedoceniane w praktyce szkolnej myślenie dywergencyjne, które odznacza się badaniem wielu możliwych dróg rozwikłania problemu. Uczestnicy zabawy patrzą na zagadki od razu z kilku stron. Nie istnieje wyraźna zależność ilorazu inteligencji od preferowanego typu rozwiązywania problemów, zauważono natomiast korelację myślenia dywergencyjnego z takim cechami, jak otwartość, gotowość do podejmowania ryzyka, ciekawość i samozaparcie. Taka forma aktywności wpływa na rozwój analitycznego myślenia, kreatywność, wzbudza motywacje i wymusza dobrą współpracą w grupie. Metoda escape room dostarcza uczniom wielu pozytywnych bodźców, których brakuje na tradycyjnej lekcji.

W bibliotece przygotowano specjalne pomieszczenie, w którym zamontowano kamerę oraz projektor, umożliwiające obserwacje uczestników i wyświetlanie im wskazówek. Uczestnicy muszą znaleźć kody do kłódek, które otwierają schowki kryjące kolejne zagadki logiczne i matematyczne. Przygotowane zadania stanowią logiczny ciąg, który prowadzi do końcowego sukcesu. Maksymalny czas przewidziany na opuszczenie pokoju to 45 minut, ale dobra współpraca i zaangażowanie pozwala wyjść szybciej. Każde wyjście kończy się entuzjastyczną reakcją uczniów i wzmaga rywalizację między zespołami klasowymi.

Projekt wymyślili i przygotowali nauczyciele bibliotekarze PBW w Bydgoszczy, którym udało się zdobyć dofinansowanie z fundacji bankowej.

Klub Enigma jest tak przygotowany, by z pokoju mogli korzystać uczniowie w różnym wieku, a końcowy sukces jest uzależniony od liczby wyświetlonych wskazówek.

Klub Enigma w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  w Bydgoszczy cieszył się od samego początku ogromnym zainteresowaniem.
Przez cały rok szkolny 2017/2018 escape room odwiedziło ponad 1300 uczestników z 45 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

Klub Enigma zaprasza w nowym roku szkolnym 2018/2019 do rezerwacji terminów pod numerem tel. 52 341 19 84 wew.15

 

 

Źródła:

1.Piecha A.,Wypich I., Escape room- sposób na nude w bibliotece, „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 1, s.60-63
2.Puścińska A., Szkolny escape room, „Dyrektor Szkoły” 2018, nr 2, s.48-50
3.Kubala-Kulpińska A., Escape room, czyli zamknięci w świeci zagadek, ”Polonistyka” 2017, nr 6, s.37-39
4.Tyl M., Escape the Library. Pomysł na grę biblioteczną, „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 7-8, s.20-23

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134529