Podsumowanie programu Erasmus na 20-lecie Polski w UE

Młodzież studencka unosi połączone flagi wielu państw.

Podsumowanie programu Erasmus na 20-lecie Polski w UE

Logotyp Erasmus +266 tysięcy polskich studentów skorzystało z programu Erasmus przez niemal 20 lat członkostwa Polski we wspólnocie. Najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec, Włoch. 1 maja przypada 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.

– Bardzo dobrze to pamiętam. To była ogromna radość. Jednym z kluczowych programów UE jest program Erasmus, który daje możliwość wymiany. Ten program w Polsce świetnie funkcjonuje – mówił podczas konferencji prasowej minister nauki Dariusz Wieczorek. W 2024 roku budżet na program Erasmus+ w Polsce to 262 mln euro.

Erasmus w liczbach

 

Od 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej z programu Erasmus skorzystało 266 tys. polskich studentów. Najchętniej wybierali oni Hiszpanię, wyjechało tam 43161 osób, na drugim miejscu popularności są Niemcy, dokąd w ramach programu Erasmus wyjechało 39553 studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Włochy, które wybrało 27471 osób.

Przez 20 lat do Polski przyjechało ponad 208 tys. studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus. Polskę najchętniej wybierali Hiszpanie – 48 913 Turcy – 47 853 i Francuzi – 20 139.

– Bardzo nas cieszy, że 208 tys. studentów odwiedziło Polskę w ramach programu Erasmus. Umiędzynarodowienie polskiej nauki to jeden ze strategicznych celów ministerstwa – mówi minister nauki Dariusz Wieczorek.

Na projekty edukacyjne realizowane w ramach unijnej inicjatywy w roku 2024 przeznacza się w Polsce 262 mln euro. Dzięki tym funduszom ok. 15 tys. polskich studentów wyjeżdża każdego roku z kraju, by część swoich studiów zrealizować na zagranicznych uczelniach.

Coraz większe dotacje na program Erasmus

 

Każdego roku rośnie kwota na program Erasmus + przeznaczana przez Komisję Europejską. W tym roku jest także nowość: studenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na podróż do miejsca, gdzie będą studiować.

– To dobra wiadomość dla naszych studentów. Decyzją ministra nauki zostały zmienione zasady na korzyść studentów i poza stawkami ryczałtowymi dot. pobytu za granicą został wprowadzony dodatkowy element wspierający ich podróż na miejsce, w którym będą studiować – poinformował dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.

Polska coraz bardziej popularna

 

Coraz częściej studenci z innych państw chcą przyjeżdżać w ramach programu do Polski. Na początku istnienia programu stosunek Polaków wyjeżdżających za granicę do obcokrajowców przyjeżdżających do Polski wynosił 10:1. Obecnie statystyki te się wyrównują, a polskie uczelnie są jednymi z najchętniej wybieranych w Europie.

Z opublikowanego przez Komisję Europejską Rocznego Reportu za 2022 rok wynika, że Polska jest szóstym najbardziej popularnym krajem w Europie, do którego przyjeżdżają studenci w ramach programu Erasmus+.

Erasmus okrętem flagowym mobilności

 

Podczas konferencji prasowej swoim doświadczeniem podzieliły się studentki.

– Moja największa przygoda życia nie byłaby możliwa, gdyby nie członkostwo Polski w UE i program Erasmus. Wyjazd za granicę dał mi mnóstwo możliwości, poszerzył horyzonty językowe i naukowe – mówiła Karolina, która była na wymianie studenckiej we Francji i w Szwajcarii.

– Wymiana Erasmus, to nie tylko poprawa języka, ale również cudowne znajomości, utrzymywanie kontaktów z ludźmi z całego świata oraz doświadczenie usamodzielnienia się – dodała Ola, która uczestniczyła w programie Erasmus w Hiszpanii.

Historia

 

Nazwa inicjatywy nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak wielu wybitnych ludzi renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Polscy studenci otrzymali do niego dostęp w 1998 roku (ówcześnie Erasmus był częścią Programu  Sokrates). Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

W latach 1995-2006 Erasmus dla szkolnictwa wyższego wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ wspiera uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz osoby dorosłe a także wolontariuszy w realizowaniu międzynarodowych projektów służących zwiększaniu kompetencji.

Administrowaniem programem w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ oraz Programu Europejski Korpus Solidarności. Działa ona we współpracy z ministerstwami pełniącymi rolę tzw. władzy krajowej. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Źródło: MNiSW

Fot. Katarzyna Pasierbiewicz CC BY-NC 2.0 DEED

_

30 kwietnia 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190245

Skip to content