Podsumowanie IV edycji projektu “Toruński Urząd dla Młodzieży”

Podsumowanie IV edycji projektu “Toruński Urząd dla Młodzieży”

Nauczyciele i uczniowie odebrali podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację IV edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży” podczas gali podsumowującej, która odbyła się 1 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Zespoły uczniowskie, cztery nagrodzone i trzy wyróżnione, dokonały uroczystej prezentacji projektów edukacyjnych.

Dyplomy nagrodzonym uczniom i podziękowania nauczycielom wręczył uroczyście prezydent Torunia, Michał Zaleski.Gratuluję laureatom konkursu i ich szkolnym opiekunom. Dziękuję także promotorom konkursu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz moim koleżankom i kolegom z urzędu, którzy pomagali uczniom opanować niełatwe tajniki urzędowych procedur. Ten projekt dla wszystkich stron okazał się bardzo pouczający, ale – podobnie jak w zwykłym życiu – pokazał, że współpraca z nastolatkami należy do najbardziej wymagających, choć także do najbardziej satysfakcjonujących” – zaznaczył podczas spotkania z laureatami prezydent Torunia, Michał Zaleski.

Projekt zrealizowany został przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży” jest zwiększenie aktywnego udziału uczniów i młodych ludzi w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie to było efektem współpracy toruńskich samorządowców i naszej placówki doskonalenia nauczycieli. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Zagadnienie Czym jest samorząd miejski? Skąd się wziął i jak funkcjonuje dziś? Gdzie miał i ma swoje siedziby? przedstawił uczniom i nauczycielom Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia. Działania Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w zakresie bezpieczeństwa przedstawił Krzysztof Mitręga, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

Pierwszym elementem było seminarium dla nauczycieli realizujących projekt, na którym poznali założenia przedsięwzięcia i otrzymali zadania dla swoich uczniów. Program obejmował wizyty w sześciu wydziałach Urzędu Miasta Torunia. Uczniowie mieli zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe oraz zapoznać się z pracą poszczególnych wydziałów. Pracownicy urzędu przygotowali dla uczniów 28 ciekawych zadań do realizacji. Działania te stworzyły młodzieży możliwość komunikowania się w sprawach publicznych. Uczniowie mieli okazję ,,przećwiczyć” wizytę w urzędzie, poznać wydziały oraz obowiązki urzędników wobec obywateli.

Następnie uczniowie przedstawili rezultaty swoich działań za pomocą różnych form: profesjonalnych prezentacji multimedialnych, wywiadów, filmów czy pokazu zdjęć. Podczas realizacji projektu uczniowie dowiedzieli się, gdzie mieszczą się niektóre wydziały Urzędu Miasta Torunia, znają ich adresy, zapoznali się z pracą wydziałów:

 • Wydziału Spraw Administracyjnych,
 • Wydziału Ewidencji i Rejestracji,
 • Wydziału Środowiska i Zieleni,
 • Wydziału Ochrony Ludności,
 • Wydziału Architektury i Budownictwa,
 • Urzędu Stanu Cywilnego.

 

W czasie realizacji projektu zastosowano metody pracy:

 • miniwykład,
 • pracę z tekstem,
 • pracę w grupach lub parach,
 • wypełnianie formularzy,
 • rozmowę nauczającą.

 

Efekty projektów, które zostały zaprezentowane podczas uroczystości podsumowującej inicjatywę, wyróżniały się pomysłowością, wielością podjętych działań oraz olbrzymim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli. Pojawiły się nowe tematy, zaprezentowano je z pasją i zaangażowaniem. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. Czwarta edycja „Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży” za nami. Wpłynęły prace o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Do realizacji IV edycji projektu edukacyjnego „Toruński Urząd dla Młodzieży” prace zgłosiło 25 zespołów (81 uczniów). Do oceny przez komisję konkursową zostało zakwalifikowanych 13 zespołów (48 uczniów) pod opieką 6 nauczycieli.

W projekcie wzięły udział następujące szkoły z Torunia:

 • I Liceum Ogólnokształcące,
 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Gimnazjum nr 9,
 • Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.

 

Laureaci (placówka, nazwa projektu, opiekunowie, liczba uczniów):

Laureaci:

 • I miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Łopata czy herbata?, Małgorzata Sobczak, 3 uczniów;
 • I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Procedury zawarcia małżeństwa cywilnego, Agnieszka Leśna, 3 uczniów;
 • II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dorosłych i dzieci, Jacek Zywert, 3 uczniów;
 • III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Kwalifikacja wojskowa, Jacek Zywert, 3 uczniów.

Projekty wyróżnione:

 • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Jak uzyskać pozwolenie na budowę?, Magdalena Pulikowska-Dąbkiewicz, 4 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, W jaki sposób zarejestrować akt zgonu oraz akt urodzenia?, Joanna Rybicka-Lewandowska, 4 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, Śluby cywilne, Joanna Rybicka-Lewandowska, 3 uczniów.

 

Gratulacje dla laureatów IV edycji „Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży”!

Projekty edukacyjne realizowane w szkołach angażują całą społeczność uczniowską. Podczas pracy nad metodą projektu największy nacisk położony jest na proces: od planowania poprzez realizację do podsumowania i oceny.

Realizowane przedsięwzięcie zapoznaje uczniów z zadaniami, których realizacją zajmuje się Urząd Miasta Torunia i poszczególne jego wydziały oraz z obowiązkami urzędników wobec obywateli. Ważne jest, by młodzież jak najwcześniej uczestniczyła w życiu społecznym. To szczególnie ważne w naszym kraju, ponieważ w Polsce jest obserwowany problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu rzeczy są niskie wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie słaba frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. Problem ten dotyczy w poważnym stopniu ludzi młodych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji obywatelskiej w polskich szkołach. Edukacja obywatelska nie może sprowadzać się jedynie do przekazywania informacji na temat samorządu terytorialnego. Musi rozwijać także umiejętności przydatne podczas załatwiania konkretnych spraw życiowych w urzędach.

Pragniemy podziękować nauczycielom, uczniom, dyrektorom, kierownikom i pracownikom, którzy wzięli udział w tym projekcie.

Tekst: Zofia Spalińska – koordynator projektu, konsultantka KPCEN w Toruniu

Zdjęcia: Tadeusz Wański – konsultant ds. promocji KPCEN w Toruniu

 http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1574

Fot. główna: Zdobywcy I miejsca z Zespółu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu i I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039443