Podpisano umowy na realizację staży zawodowych

Podpisano umowy na realizację staży zawodowych

28 maja 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku nastąpiło podpisanie umów na realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. “Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbywania stażu w miesiącach wakacyjnych m. in. w trzech przedsiębiorstwach:

  1. Castorama Polska sp. z o. o.
  2. Polcalc sp. z o. o. w Lubieniu Kujawskim
  3. Urząd Miejski w Lubrańcu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie kadry nauczycieli oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w placówkach dzięki szkoleniom i stażom.

Powiat Włocławski zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na staże oraz wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł brutto). Zaplanowano zorganizowanie 152 staży zawodowych, w tym 76 w roku 2021. Staże będą odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

Celem staży jest udział uczniów/słuchaczy w praktycznej nauce zawodu na stanowisku, w zakresie którego jest kształcony w systemie szkolnym. Odbycie stażu w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym na otwartym rynku pracy będzie skutkowało wzajemnymi korzyściami zarówno dla ucznia/słuchacza jak i przedsiębiorstwa. Uczeń/słuchacz będzie mógł w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w toku nauki szkolnej, potwierdzić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu oraz wzorując się na specjalistach w danej dziedzinie kształtować swoje cechy osobowości, kompetencje i umiejętności zawodowe niezbędne do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Pracodawca natomiast, nie ponosząc kosztów, będzie mógł ukształtować młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy według własnych potrzeb i tym samym, zatrudniając część z nich w przyszłości, zredukować koszty rekrutacji.

 

Źródło: wloclawski.pl
Fot gł. wloclawski.pl

2 czerwca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181721

Skip to content