Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Szkolenie dla nauczycieli gminy Dąbrowa Chełmińska

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

W dniach 14-16.02.2020 roku odbyło się szkolenie “Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Adresatami szkolenia byli nauczyciele szkół gminy Dąbrowa Chełmińska.

Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod i narzędzi TIK w edukacji i w pracy własnej, zwiększenie efektywności nauczania, a także doskonalenie metodyczne w zakresie obsługi nowoczesnych edukacyjnych aplikacji, portali oraz narzędzi internetowych. Uwzględniało również projektowanie i druk 3D.

Zajęcia prowadziły: Roma Gorczyca i Katarzyna Sobczak.

Oprac. R. Gorczyca

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,612