Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

31 Sie Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021

Kurator

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustalił i podał do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny. Dokument wskazuje monitorowane przez kuratorium zadania oraz zakres, obszary i tematykę ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach.

Załącznik do zarządzenia nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 r.:
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021Liczba odwiedzin:

2,952,845