Pierwsi absolwenci klasy patronackiej Anwilu

Pierwsi absolwenci klasy patronackiej Anwilu

Anwil Grupa Orlen logo

W 2016 r. ANWIL S.A. oraz Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku zawarły umowę o współpracy. Strony zadeklarowały chęć podjęcia działań na rzecz kształtowania programu nauczania odpowiadającego potrzebom kadrowym spółki. ANWIL objął patronatem klasę o profilu technik technologii chemicznej. Po upływie czterech lat uczniowie zakończyli edukację i są gotowi na rozpoczęcie zawodowej przygody. Dla każdego pracodawcy ważne jest pozyskanie z rynku pracy osób, które posiadają odpowiednie umiejętności i kompetencje. Jednym ze sposobów na zbudowanie odpowiednio wykształconego zespołu jest tworzenie klas patronackich. Tę drogę wybrał ANWIL. Pierwsza w historii ANWILU klasa patronacka liczyła 15 uczniów.

 Poszukiwanie pracowników już na etapie edukacji

System nauczania młodych chemików odbywał się w stałej współpracy ze spółką chemiczną. Uczniowie teorię poznawali w szkole, a jej zastosowanie ćwiczyli na praktykach zorganizowanych w ANWILU. Mogli oni liczyć również na takie świadczenia, jak wyprawka na rozpoczęcie roku, dofinansowanie zakupu podręczników, czy zorganizowane wyjazdy na uczelnie wyższe. Dodatkowo spółka doposażyła sale laboratoryjne, sponsorowała też specjalne nagrody na zakończenie roku szkolnego.

Dziś, dysponując zdobytym doświadczeniem, absolwenci zdecydowanie łatwiej odnajdą się na rynku pracy, a najlepsi z nich mogą dołączyć do grona pracowników ANWILU. Warto nadmienić, że w maju ubiegłego roku spółka rozpoczęła budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja ta umożliwi w połowie 2022 roku wzrost mocy wytwórczych o ok. 50%, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o blisko 100 nowych miejsc pracy.

Przez cztery lata nauki absolwenci zdobyli zarówno wiedzę jak i umiejętności, które ułatwią naukę pracy przy naszych instalacjach produkcyjnych, co w kontekście trwającej inwestycji, jest szczególnie istotne – wyjaśnia Andrzej Kisielewski, Dyrektor Obszaru Personalnego ANWIL S.A.

ANWIL kontynuuje zaangażowanie w tworzenie klas patronackich – swoją opieką objął już trzy kolejne roczniki.

Wsparcie nauczania gwarancją przyszłych kadr

Przemysł chemiczny w Polsce jest dziś drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce, zatrudniając niemal 300 tys. pracowników.

Oznacza to, że w krajowej branży chemicznej pracuje więcej osób niż m.in. w motoryzacji czy górnictwie.

Obserwujemy znaczący renesans szkolnictwa technicznego, co jest efektem zmiany mentalności Polaków. Młodzi ludzie coraz częściej wybierają szkoły zawodowe, bo zdobycie konkretnego zawodu umożliwia podjęcie dobrze płatnej pracy na solidnych warunkach – potwierdza Krystyna Młotkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych.

Jednocześnie, segment chemiczny znajduje się w światowej czołówce pod względem tempa wzrostu i rozwija się szybciej niż wynosi średnia dla krajowego przemysłu. Dlatego właśnie przedsiębiorstwa działające w tej branży intensywnie poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Lokalne porozumienia o współpracy zawodowej

W 2019 r. ANWIL S.A. zawarł porozumienie o współpracy również z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom, osoby podejmujące naukę we włocławskim Elektryku są przygotowane – także w wymiarze praktycznym – do przyszłej pracy w zawodzie. Kolejną szkołą, z którą ANWIL planuje podjąć współpracę, jest Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, kształcący młodzież na kierunkach takich jak technik mechanik, technik mechatronik czy ślusarz.

Połączenie świata biznesu ze światem nauki

ANWIL S.A. ściśle współpracuje także z uczelniami wyższymi. Włocławska spółka ma podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami technicznymi z Gdańska, Poznania i Łodzi, a w lutym br. do tego grona dołączyła także Politechnika Warszawska. Taka współpraca to przede wszystkim wymiana wiedzy teoretycznej studentów z doświadczeniem ekspertów-praktyków, czego efektem są często projekty, które po wprowadzeniu w życie, przynoszą konkretne rozwiązania technologiczne, mające znaczenie biznesowe.

Źródło: informacja prasowa www.anwil.pl

Fot. Flickr

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890116