Performance w CSW

Performance w CSW

W październiku CSW zaprasza na dwie kolejne sesje niecodziennego eksperymentu, który odbywa się w CSW dzięki współpracy z Fundacją Artystyczno-Badawczą om. W ramach projektu “Neurofizjologia artysty w performance” będzie można przyjrzeć się działaniu artystów, którzy jednocześnie zostaną poddani szczegółowym badaniom.

Cały eksperyment ma na celu znalezienie takiego sposobu rejestracji akcji performatywnych, który wzbogaci standardową dokumentację za pomocą nagrań wideo. Duży udział w eksperymencie mają widzowie, których obecność wpływa na artystów, a tym samym wzbogaca wyniki badań.

Podczas planowanych 7 sesji eksperymentu z udziałem 18 artystów zostaną wykorzystane następujące rodzaje zapisu: audio na setkę, pomiar natężenia dźwięku, monitorowanie i rejestracja danych dotyczących aktywności mózgu twórcy (EEG), a także innych czynności fizjologicznych, takich jak: temperatura ciała, reakcja skórno-galwaniczna (GSR), fotografia mikroskopowa skóry artystki przed akcją i po jej zrealizowaniu, a także częstotliwość oddechów, praca serca (EKG), jak również monitorowanie energii (temperatury) wewnętrznej organizmu artysty.

W efekcie tych działań powstanie unikatowa baza danych, w której znajdą się informacje na temat emocji i reakcji ciała performera. Tego rodzaju zbiór informacji będzie doskonałym uzupełnieniem dokumentacji wykorzystującej obraz jako główne medium.

W sytuacji powodzenia eksperymentu jego finalnym efektem będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii metoda dokumentowania przebiegu performance.

// Neurofizjologia artysty w performance. Sesja 5. i 6. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze

Kiedy:
sesja 5.: 14.10.2017, godz. 16.00
sesja 6.: 28.10.2017, godz. 14.00

// 14.10.2017, godz. 16.00
(sesja 5. – performance z udziałem publiczności)
Performance
“Piegi” / Danuta Milewska
“I co dalej?” / Wacław Kuczma

// 28.10.2017, godz. 14.00
(sesja 6. – performance z udziałem publiczności)
Performance
“Odruchy bezwarunkowe” / Bartek Jarmoliński
“Uziemienie” / Anna Kalwajtys
“Mother III” / Antoni Karwowski
“Remix” / Justyna Orłowska

Więcej informacji:

Zdjęcia z poprzednich sesji znajdą Państwo na facebookowym profilu Fundacji om – tutaj

Paulina Tchurzewska
PR / Media relations
Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu”
tel. 666 871 624

Fot. 1 performance-Remix-Justyna-Orłowska

 

Fot. 2 performance-Piegi Danuta Milewska

Fot. 3 performance-Remix-Justyna-Orłowska

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie