Warsztaty “Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą” (19-21 X 2018 r.)

Warsztaty “Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą” (19-21 X 2018 r.)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na zajęcia można zgłaszać się do 12 października.

Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy domów kultury, wolontariusze, bibliotekarze, pracownicy działów edukacji muzeów i galerii sztuki, pracownicy socjalni, katecheci, organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego poszukujący inspiracji do działań twórczych i preferujący aktywne metody pracy z grupą.

Cel:
Poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki zabawy w nauczaniu, zajęciach pozalekcyjnych i podczas realizowania imprez okolicznościowych z udziałem małych i dużych grup.

Program:
Prezentacja szeregu metod przydatnych w animacji grupowej – zabaw ułatwiających wejście w grupę i wzajemne poznanie, tańce integracyjne, techniki dyskusji, zabawy muzyczne i ruchowe, gry dydaktyczne, scenariusze przeznaczone do animacji dużych grup oraz techniki uzyskiwania informacji zwrotnej.
Omówione będą również teoretyczne podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce pedagogicznej.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Prowadzący:
Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

Harmonogram:
piątek 19 października 2018 r. w godz.16.00-19.00
sobota 20 października 2018 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 21 października 2018 r. w godz. 9.00-14.00
Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

KIEDY 19-21 października 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 12 października 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 100 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163761

Skip to content