Patroni Roku – edycja 2020

Patroni Roku – edycja 2020

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin:

 • Święty Jan Paweł II,
 • Hetman Stanisław Żółkiewski,
 • Leopold Tyrmand,
 • Roman Ingarden,
 • Jan Kowalewski
 • Ojciec Józef Maria Bocheński,
 • Bitwa Warszawska,
 • Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
 • Fizyka.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są organizacje non-profit, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych  lub  innych małych  form architektonicznych,
 • konferencje, spotkania, sympozja, webinaria,
 • wydawnictwa,
 • koncerty,
 • wydarzenia plenerowe,
 • formy współzawodnictwa na odległość,
 • wystawy,
 • audycje radiowe, telewizyjne,
 • promocja w Internecie,
 • aplikacje mobilne,
 • warsztaty,
 • projekty innowacyjne.

Projekty można składać do 5 lipca poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie www.fundacjalotto.pl/patroni-roku,

Więcej informacji na stronie www.fundacjalotto.pl

 

Źródło: www.fundacjalotto.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie