Pasja, zaangażowanie, innowacyjność

Pasja, zaangażowanie, innowacyjność

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiEDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Osoby nagrodzone w tym konkursie wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku. Nowe horyzonty w edukacji jest hasłem przewodnim konkursu, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do inspiracji lokalnej społeczności.

Do udziału w konkursie uczestnicy zgłaszają się indywidualnie, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Dotychczasowi zdobywcy tytułu EDUinspiratora to szczególne postacie: ambitni, kreatywni, inspirujący i motywujący do działania. Mają niecodzienne pomysły i umiejętnie wprowadzają je w życie. Przy wsparciu lokalnych środowisk osiągają niecodzienne rezultaty prowadzonych projektów.

EDUinspirator to również mentor, który potrafi podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, będąc inspiracją dla innych w podnoszeniu swoich kwalifikacji. Nagroda często jest dla nich ukoronowaniem wieloletnich działań, a także wpływa na dalszy rozwój ich kariery zawodowej.

Podobnie jak w zeszłorocznych edycjach konkursu, zostanie przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Organizatorzy chcą wyróżnić i nagrodzić młodych ludzi, którzy przez swoje zaangażowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków oraz przejawianie inicjatywy podczas realizacji projektów przyczynili się do ich sukcesu. W rezultacie, w konkursie pojawią się kategorie: Uczeń, Student oraz Wolontariusz.

Konkursy EDUinspiracje, EDUinspirator oraz EDUinspiracje Media należą do najważniejszych inicjatyw prowadzonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich celem jest wyłonienie oraz promocja najlepszych projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez Narodową Agencję, jak i wskazanie najbardziej wartościowych rezultatów wypracowanych w trakcie tych przedsięwzięć.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Młody EDUinspirator
  • Uczeń
  • Wolontariusz
  • Student

 

Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności.

Kryteria oceny zgłoszeń

 • Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 • Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 • Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

 

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w panelu użytkownika

ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Nagrody

Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2024 roku.

Regulamin

Źródło: eduinspiracje.edu.pl

_

6 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162071

Skip to content