“Pamiętniki pandemii” – konkurs

pamiętnik

“Pamiętniki pandemii” – konkurs

 Instytut Socjologii UW   Instytut Filozofii i Socjologii PAN           

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs na pamiętniki z czasów pandemii koronawirusa.

Pamiętniki można przesyłać:

  • w formie dokumentu tekstowego (.doc, .rtf, .txt, .pdf) lub skanu rękopisu (.jpg lub .pdf) poprzez formularz na stronie internetowej konkursu;
  • pocztą tradycyjną na adres: Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem “Pamiętniki Pandemii” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Dla autorów pamiętników opisujących w sposób najbardziej wszechstronny życie podczas pandemii przewidziane są dwie nagrody po 2500 i dwa wyróżnienia po 500 zł. Ponadto, po przygotowaniu książki ilustrującej życie podczas pandemii, wśród autorów pamiętników zostaną rozlosowane jej egzemplarze.

Pamiętnikami z okresu pandemii jest także zainteresowany miesięcznik „Mały Format”. Zespół redakcyjny wybierze i opublikuje, we fragmentach lub w całości, od 6 do 10 przesłanych na konkurs pamiętników. Autorzy i autorki wybranych prac otrzymają honoraria.

 

Termin nadsyłania pamiętników mija 15 czerwca 2020 roku

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

W konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace będące osobistym, oryginalnym zapisem przeżyć, obejmującym okres minimum dwóch tygodni.

Pamiętnik może być wysłany jedynie na ten konkurs i nie może być nigdzie wcześniej opublikowany.

Osoba zgłaszająca pamiętnik winna być jego jedynym autorem lub autorką.

Regulamin  konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: pamietnikipandemii.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161574

Skip to content