Ostatnie dni wystawy

Ostatnie dni wystawy

Muzeum Okręgowe im. Lena Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza jeszcze tylko do 26.08.2018 r. na wystawę “Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka”.

Wojciech Fibak to nie tylko utytułowany sportowiec, ale i znany kolekcjoner sztuki. Budowanie swoich zbiorów rozpoczął od kolekcjonowania grafiki zachodnioeuropejskiej z przełomu XIX i XX wieku. Później zainteresował się polskim malarstwem XIX wieku, m.in. twórczością Piotra Michałowskiego. Z czasem do jego kolekcji zaczęły trafiać obrazy z przełomu wieków i okresu międzywojennego. Obok Olgi Boznańskiej pojawiły się w niej obrazy m.in. Tadeusza Makowskiego, Zygmunta Menkesa, Eugeniusza Zaka i Mojżesza Kislinga. Powstał wówczas największy zespół obrazów polskich malarzy z kręgu École de Paris, kilkakrotnie prezentowany w polskich muzeach i galeriach.

Obecnie kolekcjoner profiluje swój zbiór w kierunku polskiej sztuki współczesnej. Stąd główny nacisk kładziony jest na gromadzenie wybitnych dzieł artystów tworzących od II połowy XX wieku do czasów nam współczesnych. W kolekcji znalazły się prace twórców, których nazwiska już na trwałe wpisały się w historię najnowszej sztuki, nie tylko polskiej, ale europejskiej i światowej. Są to absolwenci, często późniejsi pedagodzy – profesorowie, wyższych uczelni artystycznych w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Poznaniu. W kolekcji obowiązkowo znaleźli się zatem: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Izabella Gustowska, Jan Lebenstein, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Marcin Maciejowski, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Wilhelm Sasnal, Kajetan Sosnowski, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski, Jan Ziemski i wielu innych. Dzieła tych twórców należą do kanonu polskiej sztuki współczesnej, odzwierciedlając różne kierunki, nurty i tendencje w jej rozwoju: koloryzm, abstrakcję ekspresyjną i geometryczną, malarstwo materii, nową figurację, konceptualizm, konstruktywizm, nurt surrealistyczno-metaforyczny, a także przybliżając wybitne indywidualności, które wypracowały własną formułę artystyczną. Kolekcja sztuki Wojciecha Fibaka, dzięki ogromnej pasji właściciela i jego znawstwu tematu, stała się wzorem polskiego kolekcjonerstwa prywatnego.

Muzeum Okręgowe im. Lena Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Galeria Sztuki Nowoczesnej, Wyspa Młyńska

23 czerwca – 26 sierpnia 2018

Inga Kopciewicz

Fot. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7143076