Ostatnie dni wystaw “Dzieje Pieniądza” i “Obozy pracy DAG Bromberg” w MOB

Ostatnie dni wystaw “Dzieje Pieniądza” i “Obozy pracy DAG Bromberg” w MOB

Zbliża się finisaż dwóch wystaw czasowych w MOB.

Tylko do piątku 30 marca zwiedzający mają szansę zwiedzić wystawę “Obozy pracy DAG Bromberg” w Exploseum i dowiedzieć się, jak m.in. wyglądało życie w obozie, jaką otrzymywano opiekę medyczną, jak postępowano w razie zagrożenia nalotem?

Z kolei na wystawie “Dzieje Pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815)”, otwartej do 8 kwietnia, można oglądać wyjątkowe numizmaty, cenne patriotyczne pamiątki oraz rzadkie, próbne monety Wolnego Miasta Gdańska…

W Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną Muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających. W Poniedziałek Wielkanocny MOB zaprasza do zwiedzania w godz. 11.00-18.00.


Dzieje pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815)

„Dzieje Pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815)” to trzecia ekspozycja z cyklu poświęconego historii pieniądza, prezentowana dotąd w Muzeum.

Celem wystawy jest prezentacja systemów monetarnych, funkcjonujących w Europie w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojen napoleońskich, a także ukazanie gospodarczo-ekonomicznych funkcji pieniądza w tym czasie. Na ekspozycji można zobaczyć monety i banknoty francuskie, polskie, pruskie, austriackie, rosyjskie oraz monety Wolnego Miasta Gdańska. Narracja rozpoczyna się od rewolucji francuskiej (1789 r.) i rozbiorów Polski (1772-1795), a kończy w czasie wprowadzenia w życie postanowień kongresu wiedeńskiego (1815 r.). Głównym tematem ekspozycji jest okres istnienia Księstwa Warszawskiego. Zwiedzający mogą zapoznać się z jego historią – sytuacją polityczną, gospodarczą i militarną – ukazaną przez pryzmat emitowanych przez nie monet i banknotów. Losy Księstwa przedstawione są w panującym wówczas kontekście geopolitycznym, zaprezentowanym również za pomocą znaków pieniężnych. Wystawa dostępna do 8 kwietnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Pieniądza przy ul. Mennica 4.

Dzieje pieniądza, fot. W. Woźniak


Obozy pracy DAG Bromberg

W latach 1939-1945 ponad 20 milionów ludzi z niemal wszystkich krajów Europy pracowało przymusowo na rzecz hitlerowskiej machiny wojennej.

Zmuszanie do pracy było procederem, dzięki któremu III Rzesza mogła prowadzić wojnę na skalę światową. Obejmował on wszystkie sektory gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, budownictwa oraz rolnictwa.

Wśród setek niemieckich koncernów pracujących na rzecz produkcji zbrojeniowej hitlerowskiej III Rzeszy jednym z większych był Dynamit Actien Gesellschaft (DAG), posiadający w okresie II wojny światowej 32 fabryki produkujące amunicję oraz materiały wybuchowe. Jedną z takich fabryk ulokowano pod Bydgoszczą, nadając jej nazwę DAG Bromberg.

Wystawa „Obozy pracy DAG Bromberg” jest próbą odtworzenia wycinka rzeczywistości wojennej na terenie Bydgoszczy. Opowiada o trudnym codziennym życiu pracowników fabryki, którzy zakwaterowani w obozach stanowili wielonarodowościową i wielokulturową społeczność.

Każdy z pracowników fabryki posiadał określone prawa i obowiązki. Łączyło ich jedno – praca. Różniła – narodowość. Były tu zarówno młode, niemieckie dziewczęta, pracownicy najemni, przymusowi, jeńcy wojenni, więźniowie z zakładów karnych i obozu koncentracyjnego. Wszyscy mieszkali w drewnianych barakach o różnym standardzie. Z uwagi na podział zakładu na dwie części DAG I Kaltwasser i DAG II Brahnau, przebiegający wzdłuż eksterytorialnej linii kolejowej, również obozy pracownicze podlegały tożsamym podziałom. Do DAG I przypisano obozy Kaltwasser oraz Klein Barthelsee (mieszczące się w obrębie obecnych ulic Wojska Polskiego, Szpitalna, Glinki). Obozy DAG II obejmowały obszar Brahnau (w obrębie obecnych ulic Toruńska, Nowotoruńska, Hutnicza oraz zabudowania mieszczące się wewnątrz zakładu. Typowy obóz pracowniczy składał się z kilku baraków mieszkalnych, liczących ok. 100 miejsc każdy, domu kierownika obozu, zabudowań gospodarczo-magazynowych, ustępów i łaźni, lokowanych zawsze, ze względów sanitarnych poza częścią mieszkalną. Obozy ogrodzone były płotem z siatki stalowej, dodatkowo w tych, o charakterze zamkniętym, stawiano strażnice w narożnikach.

Wystawa ukazuje miejsca, gdzie zbudowano baraki. Dziś są tam bloki mieszkalne, lokale socjalne, szkoła, przedszkole, nieużytki… Każdy obóz zlokalizowany został na zdjęciu lotniczym wykonanym przez aliancki samolot zwiadowczy w 1944 roku i dodatkowo opatrzony szkicem architektonicznym.

Przestrzeń wystawiennicza podzielona została na obszary tematyczne dotyczące takich zagadnień jak: życie w obozie, opieka medyczna, zagrożenie nalotem i warunki sanitarno-bytowe.

Poznaj tragiczne losy więźniarek z obozu koncentracyjnego Stutthof oraz sposób traktowania radzieckich jeńców wojennych.

Zobacz jak wyglądało wnętrze izby barakowej, gdzie i jak się myto, gdzie spano, gdzie spożywano posiłki.

Dowiedz się jak funkcjonował schron przeciwlotniczy – wejdź do jego wnętrza.

Exploseum ul. Alfreda Nobla, Bydgoszcz

Wystawa czynna do 30 marca 2018 roku.

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie główne: Fragment ekspozycji Obozy fot. Filip Kowalkowski

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134403