Ostatni dzwonek w szkołach

Ostatni dzwonek w szkołach

 

Ponad 330 tysięcy uczniów oraz przedszkolaków z Kujawsko-Pomorskiego rozpoczyna wakacje. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego z udziałem członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia odbędzie się dziś (22 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie.

– Zanim wybrzmi ostatni dzwonek pragnę podziękować wszystkim pedagogom za trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw. Uczennicom i uczniom, a także dzisiejszym absolwentom gratuluję osiągnięć szkolnych, pokonywania własnych ograniczeń i słabości, zakończenia kolejnego etapu edukacji. Kończący się rok szkolny był dla Was czasem wytężonej pracy. Teraz jest moment satysfakcji – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do uczniów i nauczycieli.

Nasi nauczyciele, nasi uczniowie

Wakacyjną przerwę rozpoczyna w Kujawsko-Pomorskiem blisko 70 tysięcy przedszkolaków, około 180 tysięcy uczniów podstawówek i klas gimnazjalnych, 32 tysiące uczniów liceów, 37 tysięcy uczniów techników i innych szkół zawodowych oraz 12 tysięcy uczniów szkół policealnych. Szkolne ławy na okres wakacji opuści też 36 tysięcy nauczycieli.

Lider edukacji

Do końca lipca czekamy zgłoszenia w marszałkowskim konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe (więcej).

 Stypendia dla zdolnych

W mijającym roku szkolnym 1,5 tysiąca uczniów klas 7. szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało pomoc stypendialną w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wsparcie w wysokości 300 złotych miesięcznie skierowaliśmy do młodzieży, która dobrze radzi sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości (więcej).

Do kolejnych 622 osób – uczniów techników i szkół zawodowych – trafiło wsparcie stypendialne w wysokości od 200 do 500 złotych w ramach marszałkowskiego programu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” (więcej). Wkrótce ruszy też program stypendialny „Humaniści na start!” przygotowany przez samorząd województwa z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk humanistycznych – w przyszłym roku dofinansowaniem planujemy objąć 600 uczniów.

Szkoła zawodowców

Uczniowie 17 techników w całym regionie uczestniczyli w mijającym roku szkolnym w marszałkowskim projekcie „Szkoła Zawodowców”. Młodzież wzięła udział w zajęciach na uniwersytecie, specjalistycznych kursach zawodowych i płatnych stażach u pracodawców. Korzystali też nauczyciele i szkoły, do których trafił sprzęt dydaktyczny. Realizacja projektu potrwa do 2019 roku (więcej).

RPO dla nowoczesnej edukacji

Rozwój edukacji w regionie wspierają też fundusze, którymi Urząd Marszałkowski dysponuje w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki trafiają na projekty inwestycyjne: termomodernizację szkolnych gmachów, rozbudowę i wyposażenie pracowni nauki zawodu oraz budowę przedszkoli. Wspieramy też realizację tzw. miękkich projektów edukacyjnych, polegających między innymi na organizacji dodatkowych zajęć językowych, staży i praktyk u pracodawców oraz kursów dokształcających dla nauczycieli. Dotacje z RPO kierujemy również na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków.

Inwestycje w naszych jednostkach

Pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego działa trzynaście placówek edukacyjnych. Wśród nich są kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, szkoły medyczno-społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku. Część z tych instytucji jest w trakcie realizacji dużych inwestycji. Wśród nich jest dobiegający końca remont pracowni w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Do modernizacji przygotowuje się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka, przy którym powstaną nowe przedszkole, kompleks warsztatów, basen rehabilitacyjny i boisko wielofunkcyjne, a internat przejdzie modernizację. Wkrótce nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Do modernizacji i rozbudowy o nowe pracownie szykuje się też Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Maczka w Bydgoszczy. Inwestycje planowane są także w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (więcej).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Fot. główna: Tymon Markowski

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164619

Skip to content