Organizacja etapów rejonowych konkursów przedmiotowych 2023/2024

Organizacja etapów rejonowych konkursów przedmiotowych 2023/2024

kurator oświaty

Uprzejmie przypominamy, iż etapy rejonowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbędą się zgodnie z harmonogramem dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce Konkursy Kuratora.

Przypominamy, że została uruchomiona platforma testowa, w celu sprawnego poruszania się po platformie oraz poznania jej podstawowych funkcji.

Etapy rejonowe konkursów przedmiotowych odbywają się on-line na platformie cyfrowej: bydgoszcz.itesty.edu.pl w pracowniach komputerowych w szkole macierzystej ucznia, pod nadzorem Zespołu Nadzorującego, który zapewni odpowiedni przebieg konkursu.

Loginy i hasła dostępu do indywidualnych kont uczestników danego konkursu wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu poszczególnych konkursów zostaną przekazane dyrektorom szkół poprzez system PIKO do 5 stycznia 2024 r.

Konkursy rozpoczynają się o godzinie 10:00. Czas pracy uczniów na etapie rejonowym konkursu trwa 60 minut.

Przypominamy, iż nie jest dopuszczalne przeprowadzenie konkursu w innych niż założone terminach oraz godzinach.

Uczestnicy otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do platformy od dyrektora szkoły. Jedynie po zakończeniu pracy z arkuszem konkursowym mogą zmienić hasło dostępu, pamiętając o tym, aby zapisać hasło dostępu, gdyż to umożliwi kolejne dostępy do platformy, w tym możliwości wglądu do pracy.

Przy każdym stanowisku komputerowym Zespół Nadzorujący powinien przygotować czystą kartkę z pieczęcią szkoły, aby uczestnik mógł zanotować login i hasło i zabrać go ze sobą. Ponadto, każdy konkurs może potrzebować innych dodatkowych materiałów, o czym dyrektorzy szkół dowiedzą się z informacji z sytemu PIKO.

Po zalogowaniu się do platformy na indywidualne konto, każdy z uczestników rozpoczyna pracę z arkuszem naciskając przycisk „start”. Czas liczony jest każdemu uczestnikami indywidualnie, od momentu rozpoczęcia pracy z zadaniami. Uczestnicy mogą powracać do zadań na każdym etapie pracy klikając numery zdań znajdujące się z lewej strony widoku. Po zakończeniu pracy uczestnik klika przycisk „zakończ” – po naciśnięciu tego przycisku nie można nanieść już żadnych poprawek. Indywidualny zegar uczestnika konkursu widoczny jest na jego ekranie.

Uczestnicy konkursów powinni przećwiczyć działania platformy, nie powinni działać chaotycznie, nie mogą naciskać przycisków niepotrzebnie, gdyż omyłkowo mogą zakończyć pracę z arkuszem, a wówczas nie ma już odwrotu i możliwości odwołania. Jest to dla uczestnika koniec konkursu.

Stanowiska komputerowe powinny być przygotowane tak, aby uczniowie nie mieli możliwości współpracy ze sobą.

Zadania konkursowe u każdego z uczestników będą wyświetlać się inaczej, gdyż zarówno pytania jak i odpowiedzi wybierają się losowo.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych dyrektor szkoły otrzyma dane kontaktowe do osób, które udzielą wsparcia. Należy pamiętać, że uczestnik wszelkie problemy techniczne zgłasza nauczycielowi Zespołu Nadzorującego, nie opuszcza sali konkursowej do czasu wyjaśnienia problemu.

W przypadku wystąpienia sytuacji niestandardowej, okoliczności nieprzewidzianej i nieopisanej w regulaminach dyrektor szkoły podejmuje współpracę z koordynatorem konkursów przedmiotowych tel. 52 34 97 625 lub 506 094 731; adres: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

4 stycznia 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165212

Skip to content