Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik informuje, iż arkusze organizacji szkół i placówek w celu dokonania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny należy przesłać, wzorem ubiegłego roku, drogą elektroniczną.

Organy prowadzące proszone są o przekazanie przygotowanych arkuszy organizacji szkół i placówek wraz z pismem przewodnim (skan) do:

  1. z obszaru Delegatury w Toruniu na adres: deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl;
  2. z obszaru Delegatury we Włocławku na adres: delwlocl@bydgoszcz.uw.pl;
  3. z obszaru Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na adresy:

 

20 kwietnia 2021 r.

 

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7159152

Skip to content