Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą w szkole. Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych oraz rodziców/ opiekunów. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 r. w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (ul. Gajowa 98). 

Szkolenie organizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Zakres szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, które pozostaje pod opieką szkoły. Na szkoleniu omówione zostaną również aspekty psychologiczne, społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i kończy się wystawieniem stosownego zaświadczenia.

Program spotkania:

9.00-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-12.00 – szkolenie
12.00-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.00 – szkolenie

Zgłoszenia uczestników należy przesłać drogą elektroniczną na adres: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, podając imię, nazwisko i miejsce zatrudnienia (w przypadku nauczycieli) do 14 listopada br.

Więcej informacji:

Emilia Balana-Mroczkowska
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tel. 52 34 97 622

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887750