Online z dyrektorami

Online z dyrektorami

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 15 i 22 kwietnia gościło zdalnie grupę dyrektorów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. W tych dniach odbyły się wideokonferencje Zdalne nauczanie – nowe wyzwanie dla dyrektorów szkół. Poruszone zostały zagadnienia:

 1. Dyrektor na początku drogi nowej sytuacji epidemicznej.
 2. Nowe zadania dla nauczycieli – organizacja pracy zdalnej.
 3. Kontakt szkoły z uczniami i rodzicami.
 4. Narzędzia do pracy zdalnej.
 5. Co się udało?
 6. Potrzeby ze strony placówki edukacji nauczycieli.

 

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w szkołach postawił przed dyrektorami nowe zadania. Dyrektorzy szkół dowiedli, że poszukują rozwiązań, są prawdziwymi liderami zmian, bardzo dobrymi organizatorami, łagodzącymi wszelkie niepokoje.

Podczas e-spotkania dyrektorzy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, problemami, dobrymi praktykami, potrzebami szkoleń. Zwrócili szczególną uwagę na:

 • Natychmiastowe dostosowanie się szkół podstawowych do zdalnego nauczania – szybkie opanowanie technologii informatycznych.
 • Zbudowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic.
 • Dostosowanie różnorodnych narzędzi elektronicznych (np. komunikatorów) do potrzeb środowiska szkolnego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych.
 • Stały, dobry kontakt szkół z rodzicami.
 • Organizacja pracy szkół efektem dobrze zdiagnozowanych potrzeb rodzin i nauczycieli.
 • Wykorzystanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej „Edupolis” do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i integracji zespołów nauczycielskich oraz ułatwienia kontaktów ze środowiskiem szkolnym.
 • Korzystanie z zasobów e-Szkoły w celu pogłębiania wiedzy z różnych przedmiotów.
 • Ścisła współpraca nauczycieli, wzajemna pomoc i koordynacja działań.
 • Dyrektorzy szkół prawdziwymi liderami zmian, bardzo dobrymi organizatorami, łagodzącymi wszelkie niepokoje, poszukujący rozwiązań.
 • Uruchomienie, oprócz zajęć edukacyjnych przedmiotowych, zajęć specjalistycznych i rozwijających uzdolnienia uczniów.
 • Monitorowanie, szybkie decyzje dyrektorów skutkiem autonomii szkół.
 • Dostosowanie się nauczycieli do obecnych wymogów, związanych ze zdalnym nauczaniem, opanowanie nowych umiejętności cyfrowych i społecznych.
 • Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców (komputery, laptopy, naprawa sprzętu elektronicznego, tablety).
 • Potrzeba e-szkoleń dla nauczycieli.

 

KPCEN we Włocławku

 

 

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku



| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164570

Skip to content