Olimpiada z wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

23 listopad Olimpiada z wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową, natomiast trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie.

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania Olimpiady wymagają zarówno wiedzy, jak i stosowania nietypowych rozwiązań oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. Zadania oparte są na materiale, jakim posługuje się szkolny doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz na elementach wiedzy z zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne, wiedza o społeczeństwie.

Olimpiadę organizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W roku bieżącym Olimpiada organizowana jest po raz 8. Finaliści mają otwartą drogę między innymi na Uniwersytet Jagielloński, zgodnie z decyzją Senatu.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,946,028