Ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych do udziału w szóstej edycji projektu Akademia Letnia (2017) edycja jesienna, podnoszącego kompetencje  w zakresie nauczania historii najnowszej, przy wykorzystaniu interaktywnych i alternatywnych metod.

Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń to jedno z trzech priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. Program „Akademii Letniej” obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja, kultura niezależna, przestrzeń miejska – wycieczka). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych, metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych. Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki.

Cele Akademii:

  • ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,
  • wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,
  • prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,
  • promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem  kulturowym i historycznym,
  • nabycie umiejętności ważnych w relacji nauczyciel-uczeń.

Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna to projekt skierowany do pasjonatów, inspiratorów, twórców, którzy cenią sobie niestandardowe metody przekazywania wiedzy i są gotowi na własny rozwój.

Tegoroczna edycja, w odróżnieniu do ubiegłych edycji odbywać się będzie podczas pięciu (jednodniowych) spotkań, w dniach: 21.10, 28.10, 04.11, 18.11 oraz 02.12.2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej, w zabytkowym budynku Sali BHP (miejsce podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r.).

Dzięki udziałowi w Akademii Letniej nauczyciele będą mogli:

  • poszerzyć kompetencje w zakresie dziedzin pokrewnych do tych, którymi zajmują się na co dzień;
  • inspirować do pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych oraz przekazywać ją w sposób interesujący, alternatywny i angażujący;
  • pokazywać wpływ dziedzictwa kulturowego i historycznego na współczesność;
  • nauczyć się, jak wykorzystywać w praktyce aktywne metody prowadzenia zajęć.

Warunkiem przystąpienia do przedsięwzięcia Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna, jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i odesłanie go na adres:

Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 318, 80-855 Gdańsk

lub przekazanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail: d.karolewska@fcs.org.pl do dnia 30.09.2017 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem i programem Akademii Letniej (2017) – edycja jesienna na stronie

www.fcs.org.pl/projekt/akademia-letnia/ 

 

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874228