Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

Kamil Rajewski podczas testu maszyny wiatrowej

Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

Aktywność i działanie to czynniki determinujące uczenie się, a refleksja nad tymi doświadczeniami to doskonały punkt wyjścia do własnego rozumienia świata. W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku panuje atmosfera sprzyjająca kreatywności, otwartości i eksperymentowaniu. Uczniowie nie boją się nowych wyzwań, a rolą nauczycieli jest ich wspieranie, czego efektem jest między innymi udział w Turnieju Maszyn Wiatrowych. Jego organizatorem jest Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna, pozarządowa organizacja non profit, działająca w obszarze ochrony środowiska. Do realizowanych przez fundację projektów ekologicznych z dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE) poza wspomnianym turniejem, organizowanym w listopadzie, należy Turniej Maszyn Wodnych odbywający się w połowie marca.

Turbina

Turbina

Fundacja zachęca młodych ludzi do budowania modeli turbin, nie tylko na podstawie znanych rozwiązań, ale również do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Celem tych przedsięwzięć jest propagowanie działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu związanych z ochroną środowiska, ekologią i oświatą. Intencją jest także tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Nauka poprzez aktywność i doświadczenie zachęca uczniów do poszerzenia wiedzy z zakresu energetyki, w szczególności tematyki OZE, rozwija ich zainteresowania zagadnieniami technicznymi. Młodzież rozwija swoją ekologiczną świadomość oraz zyskuje poczucie sprawczości. Uczestnictwo w Turnieju ma też wpływ na wzmacnianie kompetencji miękkich – motywuje do udziału w życiu społecznym, poznawania sposobów ochrony środowiska, łączenia się ludzi w celu osiągania lepszych rezultatów, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

Do turnieju zgłaszają się zawodnicy ze szkół podstawowych (klasy VI – VIII), licealnych, branżowych, techników, zespołów szkół, ośrodków wychowawczych i domów kultury. Ich zadaniem jest zbudowanie modeli maszyn przetwarzających energię wiatru na energię mechaniczną.

Turniej podzielony jest na dwa etapy: eliminacje regionalne w Gdańsku, Ełku, Puławach, Końskich, Jarosławiu, Szczecinie, Wrocławiu Kędzierzynie-Koźlu i ogólnopolski finał w hali widowiskowo- sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych regularnie wspiera PGE Energia odnawialna S.A. spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej, dlatego na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, również finansowe.

W edycji Turnieju w 2019 roku pierwsze i trzecie miejsce w eliminacjach regionalnych zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. W ścisłym finale w Piasecznie Kamil Rajewski, reprezentant ZST we Włocławku zajął 4 miejsce.

Zachęceni sukcesami uczniowie zadeklarowali chęć przystąpienia do rywalizacji w marcowej edycji Turnieju Maszyn Wodnych.

Tekst: Mariola Paszyńska, Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
Anna Puścińska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Zdjęcia: M. Paszyńska, https://pxhere.com/pl/photo/602040

Zdjęcie gł.: Kamil Rajewski podczas testu maszyny wiatrowej

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,150,329