Ogólnopolski program Mądrzy Cyfrowi

Ogólnopolski program Mądrzy Cyfrowi

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Kto jest organizatorem programu MĄDRZY CYFROWI?
Organizatorem programu MĄDRZY CYFROWI jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org, charytatywnego oddziału firmy Google.

Kiedy powstał program?
Realizacja programu MĄDRZY CYFROWI rozpoczęła się w czerwcu 2018. Przeprowadzony w wakacje pilotaż projektu przyniósł wiele pozytywnych ocen ze strony nauczycieli, dzieci, rodziców i innych zaangażowanych osób.

Jaki jest główny cel programu?
Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży wartości moralnych i odpowiedzialnych postaw społecznych przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych.

Na czym polega program?
Uczniowie przystępujący do programu biorą udział w zajęciach podczas pięciu dni ferii zimowych. Poznają wówczas istotę wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna i mądrość oraz zdobywają kompetencje w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych w tym m.in. Canva, Padlet, Thinglink, AppyPie, myślenie projektowe. Na bazie zdobytej wiedzy tworzą projekty społeczne, które następnie samodzielnie realizują przez sześć tygodni.
Zajęcia z młodzieżą prowadzą nauczyciele/bibliotekarze/edukatorzy, którzy w ramach programu zostają wcześniej odpowiednio przeszkoleni i przygotowani (poprzez on-linowy kurs z metodyki nauczania wartości moralnych, materiały na temat wybranych narzędzi cyfrowych).

Jakie są korzyści z udziału w programie?
Program zapewnia nową wiedzę oraz wzmacnia kompetencje uczniów i nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów. Jest zgodny z podstawą programową (nauczanie wartości) oraz programem MEN ‒ Aktywna Tablica (nowe narzędzia cyfrowe).

Więcej informacji na temat programu TUTAJ

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890095