Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmnie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych oraz dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • dzieci z przedszkola,
  • uczniowie klas I-III,
  • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadanie konkursowe; wykonanie ilustracji do dowolnej bajki Adama Mickiewicza. Technika wykonania prac:  dowolna plastyczna płaska – malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane (za wyjątkiem prac wykonanych z użyciem ziaren, waty, szkła, plasteliny, bibuły, itp.), format pracy – A4.

Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na  wykorzystywanie  wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Prace należy nadsyłać do dnia 28 maja 2021 r. na poniższy adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr3
Rejowiecka 76
22-100 Chełm

z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

Pliki do pobrania:
Wzór opisu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody

 

Źródło: konkursydladzieci.eu, zsp3chelm.szkolnastrona.pl
Graf. Adam Mickiewicz według dagerotypu paryskiego z 1842 roku

12 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,063