Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”

Czterech olimpijczyków w strojach sportowych i medal olimpijski Paryż 1924 r. na plakacie konkursu ogólnopolskiego.

Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”

Logo okrągłe Instytutu Pamięci Narodowej - Orzeł w koronie wpisany w nazwę instytucji.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej  poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:

  • projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  • animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

 

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór autora.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Olimpijski.

 

Źródło: IPN
_

8 kwietnia 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185669

Skip to content