Ogólnopolski konkurs “Ekologia w moim domu”

Ogólnopolski konkurs “Ekologia w moim domu”

Organizatorem XII edycji konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Celem konkursu jest:
– rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
– kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych,
– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej,
– stwarzanie szans uczniom zainteresowanym ekologią na konfrontację z innymi,
– sprowokowanie do promocji ekologii we własnym otoczeniu,
– poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych,
– akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
– współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.

ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (klasy IV-VII).
Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach: praca plastyczna (plakat lub komiks) lub praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja); dopuszcza się prace w zespole dwuosobowym.
Czas trwania filmu, wywiadu, reportażu – 6 minut, piosenki, prezentacji, fotoreportażu – 3 minuty).

Regulamin konkursu

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7143070