Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę logo

Jakie mogą być konsekwencje traumy, której doświadczyły rodziny uchodźcze z Ukrainy? Jak w praktyce wygląda opieka szpitalna nad dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego? Jak pomóc nastolatkom, którzy przejawiają nieprawidłowe zachowania seksualne? Czy Polacy uważają klapsy za przemoc i czy sami stosują je wobec swoich dzieci? Na te i wiele innych pytań będą poszukiwali odpowiedzi uczestnicy 19. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” w formule online, która rozpoczyna się 17 października. Zapisy na wydarzenie trwają.

Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” co roku gromadzi specjalistów z różnych dziedzin wspierających dzieci, które doświadczyły krzywdzenia: psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Uczestnicy mają okazję wysłuchać wystąpień krajowych i międzynarodowych specjalistów, zapoznać się z wynikami najnowszych badań, modelami pracy terapeutycznej, które przynoszą dobre efekty, a także podyskutować o planowanych zmianach w prawie oraz o tym, jak istniejące przepisy mają się do rzeczywistości. Już po raz trzeci konferencja odbędzie się w formule online.

Profesjonaliści z całej Polski będą mogli w niej uczestniczyć po zalogowaniu się na platformę edukacyjną FDDS i dokonaniu zapisu. Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na język ukraiński i polski język migowy, większość z nich także na język angielski.

Merytoryczna część konferencji odbędzie się 18 i 19 października, a artystycznym wstępem do wydarzenia będzie emisja online spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” 17 października. Przedstawienie w reżyserii Jakuba Skrzywanka zostało zrealizowane w Teatrze Współczesnym w Szczecinie na podstawie m.in. reportaży Janusza Schwertnera opisujących sytuację dzieci na oddziałach psychiatrii dziecięcej w Polsce.

Patronem honorowym konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Konferencja została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zawsze staramy się, aby program tego wydarzenia obejmował wszystkie aspekty ważne dla ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W tym roku będziemy mówić m.in. o traumie dzieci w rodzinach uchodźczych i realiach opieki medycznej nad dziećmi w kryzysie samobójczym. Jak zwykle zaprosiliśmy też ekspertów realizujących nowatorskie programy w obszarze profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci. Serdecznie zapraszam wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami do udziału – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dziecko pokrzywdzone przestępstwem staje się sumieniem państwa. Powinniśmy zrobić wszystko, aby każda taka tragedia spotkała się z właściwą reakcją instytucji i służb państwowych, a dziecko otrzymało natychmiastowe wsparcie i było należycie traktowane. Niestety, nasz system prawny, organizacyjny i szkoleniowy ma wiele luk pod tym względem. Nie mówiąc już o systemie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza tragicznym stanie psychiatrii dzieci i młodzieży. Z wielką determinacją staramy się w Biurze RPO walczyć o zmianę tego stanu rzeczy, interweniować i wskazywać rozwiązania. To nasz wielki priorytet. Dziecko pokrzywdzone, dziecko nie leczone pozostaje bowiem najczęściej z wieloma problemami, które utrudniają normalne funkcjonowanie również w życiu dorosłym. Pomagając dzieciom, pomagamy sobie – dodaje Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Wspieranie i uważność

„Od miesięcy trwa barbarzyńska inwazja Rosji w Ukrainie. Dla większości z nas nie jest już tak ważna jak na początku. Ale naszymi sąsiadami stały się uchodźcze rodziny, dla których traumatyczne doświadczenia mogą nigdy się nie skończyć. Doświadczyły ogromu utrat – utraciły domy, przedmioty, swojskość codziennego życia, poczucie, że świat jest raczej bezpieczny i przewidywalny. Ale co jeszcze ważniejsze, poważne traumy wpływają na rodziny, ich spójność, jakość opieki nad dziećmi i ich zdrowie psychiczne” – tak zaczyna się opis sesji dr Krzysztofa Szwajcy, psychiatry, który skupi się na tym, jak traumatyczne doświadczenia rodziców wpływają na rozwój dzieci (19.10, g. 9.00). Natomiast w czasie ostatniej konferencyjnej sesji (19.10, g. 16.45), Anna Julia Durska z UNICEF, Izabela Zabielska z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Agata Kołodziej z Fundacji Ocalenie i Beata Kulig ze Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce” będą dyskutować o bezpieczeństwie dzieci w kryzysie uchodźczym.

Nową tradycją konferencji jest poświęcenie osobnego panelu zagadnieniom związanym ze zdrowiem dzieci. Temat ochrony zdrowia dzieci był szczególnie bliski założycielce Fundacji Alinie Margolis-Edelman – lekarce, członkini organizacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). W tym roku w ramach sesji im. Aliny Margolis-Edelman (19.10, g. 15.00) Róża Hajkuś, lekarka pediatra ze szpitala w Jaśle, opowie o tym, jak pomaga dzieciom w kryzysie psychicznym na oddziale pediatrycznym, na którym pracuje i na który wysyłane są dzieci po próbach samobójczych ze względu na brak miejsc w specjalistycznych placówkach. Joanna Sass-Gust, psychoterapeutka dzieci i młodzieży z Fundacji „Słonie na Balkonie”, podzieli się swoją perspektywą dotyczącą sposobów wsparcia dzieci w powrocie do równowagi i stabilności emocjonalnej.

Skuteczne metody i dobre przepisy

Co sprawdza się w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci? Jaka jest rola i odpowiedzialność rodziców w tej dziedzinie? Jak pracować z dziećmi lub nastolatkami będącymi sprawcami wykorzystywania seksualnego lub przejawiającymi inne nieprawidłowe zachowania seksualne? Tym zagadnieniom będą poświęcone dwie sesje w trakcie wydarzenia (18.10, g. 9.15 oraz 18.10, g. 15.00) z udziałem ekspertek z Wielkiej Brytanii i Szwecji: dr Julii Rudolph z University of Greenwich, Emmy King z The Lucy Faithfull Foundation oraz Anette BIrgersson ze Skills Clinic.

Jak zwykle wiele uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z prawną ochroną dzieci. Magdalena Biejat z Lewicy, dr Małgorzata Pyrcak-Górowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katarzyna Katana z FDDS będą się zastanawiać, czy przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom powinny ulegać przedawnieniu i czy penalizacja tych czynów jest jedynym sposobem na skuteczną ochronę dzieci przed krzywdzeniem (18.10, g. 11.00). O trudnej sztuce przesłuchiwania małych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego, w taki sposób, aby uchronić małoletniego świadka przed wtórną wiktymizacją, uzyskać cenny materiał dowodowy i nie wpłynąć na treść zeznać będzie mówiła Olöf Asta Farestveit z islandzkiej National Agency for Children and Families (19.10, g. 10.45). Zofia Branicka z Fundacji Court Watch Polska przedstawi wyniki najnowszego raportu tej organizacji „Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej” (18.10, g. 16.45).

Raporty o rodzicach

Refleksji nad wynikami nowych badań będzie więcej, zwłaszcza że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, organizator wydarzenia, od lat sama realizuje projekty badawcze dotyczące różnych zagadnień związanych z rodzicielstwem i bezpieczeństwem dzieci.

Czy Polacy są zwolennikami czy też przeciwnikami kar cielesnych? Jaki procent rodziców przyznaje się do ich stosowania? Czy decydujemy się zareagować i stanąć w obronie dziecka, widząc, że jest ono karcone słownie lub dyscyplinowane fizycznie? Na tych zagadnieniach skupia się opracowany właśnie raport FDDS, którego wyniki przedstawi autorka publikacji Katarzyna Makaruk (19.10, g. 15.00). Podczas sesji będzie też mowa o tym, dlaczego i jak reagować na krzywdzenie dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę niedawno opublikowała także raport „Tata 2022”, który zdaje sprawę m.in. z tego, jak ojcowie w Polsce postrzegają podział zadań związanych z wychowaniem dziecka między matkę a ojca oraz czy i w jakim stopniu korzystają z urlopów opiekuńczych – ojcowskich i rodzicielskich. Czyim zadaniem jest przygotowywanie posiłków, a czyim – uprawianie z dzieckiem sportu? Na kim spoczywa materialne zabezpieczenie rodziny? Jakiego wsparcia potrzebują ojcowie w wypełnianiu swojej roli? Te tematy poruszy badaczka Joanna Włodarczyk z FDDS podczas sesji poświęconej omówieniu wyników raportu (18.10, g. 15.00).

***

Program wydarzenia jest dostępny pod linkiem, zapisy dla dziennikarzy – tutaj. Osoby, które dokonają zapisu, uzyskają dostęp do nagrań większości sesji i możliwość odtworzenia ich w późniejszym terminie

12 października 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165217

Skip to content