Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Włocławek

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Włocławek

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza na:

– lekcje w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz Parku Edukacyjnym przy siedzibie nadleśnictwa;

– lekcje z przewodnikiem (leśnikiem) na ścieżkach edukacyjnych oraz najciekawszych przyrodniczo terenach nadleśnictwa;

– lekcje z przewodnikiem (leśnikiem) na ścieżkach edukacyjnych: „Dzilno”, „Zdrojowy Gaj”, „Nordic Walking” oraz na najciekawszych przyrodniczo terenach nadleśnictwa;

– spotkania z leśnikiem w szkołach i innych instytucjach;

– spotkania z leśnikiem poza szkołą;

– akcje, imprezy okolicznościowe, festyny, targi, konkursy, spotkania o tematyce ekologicznej;

– wystawy przyrodnicze.

W ramach zajęć realizujemy tematy zgłoszone przez nauczycieli. Realizujemy również inne niż wymienione formy edukacji w uzgodnieniu z nauczycielami oraz zainteresowanymi instytucjami. Wszystkie formy edukacji prowadzone przez Nadleśnictwo Włocławek są bezpłatne.

 

Proponowana tematyka zajęć:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 1. Drzewo – mój przyjaciel – zapoznanie z różnorodnością gatunków drzew rosnących w najbliższym otoczeniu.
 2. Leśny savoir-vivre, czyli jak zachowujemy się w lesie przybliżenie podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w lesie, opracowanie leśnego kodeksu właściwego postępowania.
 3. Drugie życie drzewa zapoznanie z rolą martwego drewna w lesie jako siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt.
 4. Co w trawie piszczy – zapoznanie z różnorodnością organizmów występujących w ściółce leśnej oraz odkrywanie tajemnic świata roślin.
 5. Skrzydlaci przyjaciele – zapoznanie z ptakami naszych lasów i ich rolą w ekosystemie.
 6. Na grzyby – charakterystyka królestwa grzybów, różnorodność form.

 

GIMNAZJUM

 1. Nasze drzewa poznanie cech pozwalających rozróżnić podstawowe gatunki drzew, nauka korzystania z prostego klucza do oznaczania roślin;
 2. Drewno – surowiec doskonały zapoznanie z budową pnia, nauka pomiaru wieku drzewa na podstawie interpretacji przyrostów rocznych, drewno jako surowiec odnawialny, liczne zastosowanie drewna.
 3. Jak nie zabłądzić w lesie nauka czytania leśnych oznaczeń.
 4. Na łowy – rola łowiectwa w leśnictwie.
 5. Jak dbać o las – omówienie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie.
 6. Ogień wróg lasu – przybliżenie ochrony przeciwpożarowej w lasach.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 1. Leśne drzewa – o gatunkach rodzimych i obcych, a także roli tych ostatnich w leśnictwie i gospodarce;
 2. Nauka nie idzie w las – funkcje lasu, zagrożenia środowiska leśnego, formy własności lasów w Polsce, lesistość regionu i kraju na tle lesistości Europy i świata;
 3. Naturalnie NATURA – o europejskiej sieci Natura 2000.
 4. Formy ochrony przyrody – zapoznanie z obowiązującymi w Polsce formami ochrony przyrody.

 

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

 1. Od nasionka do drzewa – czyli jak rośnie las.
 2. Las i leśnicy, czyli co leśnik robi w lesie – zapoznanie z różnorodnością obowiązków leśnika, rozdzielenie pojęć leśnik i myśliwy.
 3. Co daje nam las – dary lasu i ich rola w życiu człowieka
 4. Dla przyrody, dla ludzi, dla gospodarki – funkcje lasów i ich znaczenie.
 5. Pory roku w lesie – jak zmienia się las w ciągu roku.
 6. Mój pierwszy zielnik – poznawanie roślin runa leśnego poprzez tworzenie zielnika.
 7. Przetrwać zimę – dokarmianie ptaków i innych zwierząt.

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu



| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887732