Oferta edukacyjna Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Oferta edukacyjna Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zaprasza do zapoznania się z ofertą na wrzesień.

Godziny otwarcia we wrześniu: wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00–18.00; środa, piątek: 9.00–16.00

 Ceny biletów: Bilety do Parku Etnograficznego: a) bilet normalny  9 zł, b) bilet ulgowy 6 zł, c) bilet grupowy 5 zł, d) bilet rodzinny 18 zł; bilety na wystawę stałą „Tajemnice codzienności”: a) bilet normalny 5 zł, b) bilet ulgowy 3 zł, c) bilet rodzinny 10 zł; bilety na wystawy czasowe: a) bilet normalny 5 zł, b) bilet ulgowy 3 zł, c) bilet rodzinny 10 zł; bilet na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 zł

Opłaty za oprowadzanie: a) po Parku Etnograficznym lub wystawie „Tajemnice” 30 zł, b) po Parku Etnograficznym i wystawie „Tajemnice” 50 zł. Oprowadzanie w języku angielskim: a) po Parku Etnograficznym lub wystawie „Tajemnice” 50 zł, b) po Parku Etnograficznym i wystawie „Tajemnice” 70 zł

Park Etnograficzny w Kaszczorku: a) normalny 5 zł, a) ulgowy 3 zł

 W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

 

WYSTAWY STAŁE

„Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”– Arsenał

Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w regionach etnograficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. Wędrując po wystawie, odkryć można co dawniej jedzono, jak się ubierano, dbano o higienę, jak pracowano, świętowano, spędzano wolny czas.

Park Etnograficzny

Ekspozycja prezentuje obiekty architektury wiejskiej głównie z XVIII i XIX w. przeniesione z Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, ziemi chełmińskiej oraz dobrzyńskiej. Można tu oglądać zarówno całe wiejskie zagrody, jak i pojedyncze budynki: wiatrak, młyn wodny, remizę strażacką, kuźnię, rybacką barkę mieszkalną.

„Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej” – Arsenał

Ekspozycja biograficzna poświęcona założycielce i wieloletniej dyrektorce Muzeum.

 

WYSTAWY CZASOWE

„Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”, Arsenał

„Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych” to wystawa związana z Rokiem Rzeki Wisły. Na ekspozycji zaprezentowany jest temat religijności wodniaków – żeglarzy, sterników, flisaków, oryli i rybaków, czyli ludzi pracujących na rzece. Była to subkultura zawodowa szczególnie narażona na wiele niebezpieczeństw i „rychłą śmierć” przez utonięcie. Stąd też brała się wyjątkowa religijność wodniaków. Ekspozycja ukazuje kult świętych patronów, ale też pracę „wodnych ludzi”. W tle ukazują się panoramy nadwiślańskich miast na szlaku Wisły, od miasta Strumień, po Gdańsk.

Kurator, autor scenariusza wystawy: Artur Trapszyc

Współpraca: Dorota Kunicka

Aranżacja plastyczna: Barbara Górka

Wystawa czynna do 15 października 2017 r.

 

 IMPREZY i WARSZTATY

 Z tamtej strony wody  13.09., środa, godz. 18.00

32. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. Wspólne śpiewanie integruje, rozluźnia i uspokaja, dotlenia serce i poprawia krążenie. W tym działaniu zwiększa się także poczucie własnej wartości, rozładowują emocje, wzbogaca wyobraźnia, wzmacnia pamięć i koncentracja. Przez wieki we wszystkich społecznościach tradycyjnych była to stała praktyka rodzinna i społeczna. W muzeum przywołujemy tradycję wspólnego śpiewu ludowych pieśni związanych z ważnymi momentami życia i kalendarza obrzędowego. Tym razem – z okazji Roku Rzeki Wisły – w scenerii wystawy „Dla żeglowania bezpiecznego…” przypomnimy folklor flisaków oraz pieśni i przyśpiewki z wątkami wodnymi.

Do udziału zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. Nie tworzymy stałej grupy, nie są wymagane wcześniejsze doświadczenia ani umiejętności wokalne. Teksty zapewnia organizator. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilety: 1 zł/ os.

 

Harcerskie gawędy  28.09., czwartek, godz. 12.00

66. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ z udziałem toruńskich harcerzy-seniorów przy okolicznościowej wystawie zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP w Toruniu w Muzeum z okazji 100-lecia harcerstwa w Toruniu. Bilet: 3 zł/ os.

 

Oil City. Gorączka czarnego złota (termin do uzgodnienia)

Niebanalne roz(g)rywki muzealne w grę planszową Oil City. Gorączka czarnego złota (wyd. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie). Zabawa i integracja połączona z kształtowaniem umiejętności myślenia biznesowego, postawy przedsiębiorczości, a także poznawanie mechanizmów powstawania nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Do udziału zapraszamy uczniów z gimnazjów i szkół średnich, członków kół zainteresowań, klubów i stowarzyszeń, seniorów, harcerzy, nauczycieli, grupy pracownicze i towarzyskie. Proponujemy rozgrywki jako atrakcyjną, niebanalną formę rozrywki np. w ramach programu imienin, urodzin i innych spotkań okazjonalnych. Liczba graczy: 9–30, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90–120 minut. Opis gry: http://oc.mik.krakow.pl/o-grze/

Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem: Dział Edukacji, tel.: 56 622 89 43, edukacja@etnomuzeum.pl Bilety: 3 zł/ os.

 

EDUKACJA

 Upiecz się nam chlebie

Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają podstawowe rodzaje zbóż, tradycyjne sposoby pozyskiwania i obróbki ziarna oraz zwyczaje ludowe towarzyszące wypiekowi chleba, a także bajkę, przysłowia i zagadki z tym związane. Zajęcia kończy degustacja chleba. Co to jest siewka, cep i żarna? Z jakiej mąki pieczony był wiejski chleb? Dlaczego dzieży nie można było pożyczać?

 

Święci Patroni znad Wisły

Zajęcia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na wystawie Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych. Atrakcyjna lekcja z zakresu regionalizmu lub religii.

 

 

 

 

W dawnej szkole wiejskiej

Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowanej na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na liczydle, przymierzą ośle uszy. Jak wyglądała szkolna wyprawka? Na czym polegała zsypka? Jakie były metody utrzymywania dyscypliny w klasie?

 

W to mi graj!

Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować, nie trzeba być profesjonalistą.

Bilety: 5 zł/ os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 osób. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja

 

Oil City. Gorączka czarnego złota – niebanalne roz(g)rywki muzealne także dla szkół! Patrz: IMPREZY I WARSZTATY

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049643