Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji pn. “Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin”, która odbędzie się online 5 czerwca 2024 r.

Cele konferencji:

  • upowszechnianie informacji z zakresu zintegrowanych działań dotyczących wsparcia małego dziecka i rodziny;
  • pogłębienie wiedzy uczestników na temat zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych małego dziecka;
  • pogłębienie wiedzy na temat oceny funkcjonalnej i skriningu rozwoju małego dziecka;
  • zwiększenie wiedzy na temat oceny zasobów środowiska, dziecka i rodziny;
  • poznanie przykładów dobrej praktyki – Model skoncentrowany na rodzinie w praktyce zespołów WWR;
  • wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyków działających na rzecz rozwoju zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, w ujęciu międzysektorowym.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli i specjalistów prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci: przedstawicieli przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych, WOKRO, Liderów WWR. Zapraszamy również przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3.

Rekrutacja na konferencję

Źródło: ORE

Grafika ilustracyjna

_

20 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160315

Skip to content