Obchody Dnia Krajobrazu 2020

Obchody Dnia Krajobrazu 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że 20 października już po raz piąty będzie obchodzony Dzień Krajobrazu. W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące obchodom skoncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie.

Istotnym komponentem wielu krajobrazów są drzewa. Te wieloletnie okazy, skupione w grupach lub rosnące pojedynczo, niejednokrotnie decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od samotnych soliterów, które dominują w krajobrazie, poprzez grupy i szpalery drzew wyznaczające granice kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub planów.

Przez swoją biologiczną różnorodność drzewa obecne są w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, dla człowieka mają bowiem również znaczenia kulturowe, symboliczne lub wręcz metafizyczne, czego świadectwa przechowują teksty kultury. Drzewo może być nośnikiem pamięci indywidualnej lub zbiorowej. Wreszcie, drzewo jako przedmiot zainteresowania artystycznego od wieków stanowi bezpośrednią inspirację dla poetów, czy malarzy.

Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecydowała, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. będzie Drzewo w krajobrazie. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, zaplanowano dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. www.gdos.gov.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039830