O konferencji KPCEN Toruń “Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych”

O konferencji KPCEN Toruń “Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych”

Innowacyjna edukacja a kształtowanie kompetencji kluczowych

Kolejne sympozjum z zakresu innowacyjnej edukacji za nami. Spotkaliśmy się z prelegentami i słuchaczami 5 marca w auli Centrum Dialogu w Toruniu na konferencji „Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne”, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, którą kieruje Marzenna Wierzbicka.

Konferencję otworzył Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, który, po zaakcentowaniu rangi tematu spotkania, powitał prelegentów i gości – Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorskiego wicekuratora oświaty w Bydgoszczy, Czesława Ficnera, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz licznie zgromadzonych dyrektorów, nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także przedstawicieli organów prowadzących.

Pierwsze wystąpienie należało do Ewy Radanowicz – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych. Jako dyrektor tej szkoły, włączonej do międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools z tytułem „Szkoły z mocą”, przedstawiła prezentację dotyczącą innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji pracy i przestrzeni w szkole oraz kierownictwa, opartych na autorskich programach. Szczególnie inspirujące dla uczestników, zadających po wystąpieniu Ewy Radanowicz wiele pytań, było zorganizowanie tematycznych, oryginalnych pracowni. Dzieci poznają w nich zagadnienia związane z podstawą programową przedmiotów szkolnych, uczestniczą w tych zajęciach również w grupach mieszanych, co pozwala młodszym i starszym wcielić się w role mentora i ucznia. Ewa Radanowicz podkreślała, że Szkoła Podstawowa w Radowie Małym stawia na samodzielność, zachęca do eksperymentowania i podejmowania wyzwań – zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Maria Mazurkiewicz postawiła pytanie o Uczenie myślenia – nowatorsko czy tradycyjnie? Pani Wicekurator zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania inteligencji, krytycznego myślenia, umiejętności dyskutowania i uniwersalnych kompetencji, które pomogą dostosowywać się do dynamicznej rzeczywistości i rynku pracy podlegającego nieustannym zmianom.

Marzena Kaszyńska w prezentacji Erasmus+ w Przedszkolu nr 8 w Brodnicy  motywacja, kreatywność, konwersacja opowiedziała, jak przedszkolaki uczestniczą w programach typu eTwinning i Erasmus+, ucząc się otwartości na otaczający je świat od najmłodszych lat. 

O Zasadach Rona Clarka w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów klasy I w ZS w Barcinie mówiła Olga Nowicka. Prezentację ubarwiały nagrania wypowiedzi dzieci, będące najlepszym komentarzem i dowodem na skuteczność stosowanych zasad. Nie zabrakło także informacji, że barcińska szkoła bierze udział w projekcie KPCEN w Toruniu „Buduję, koduję, programuję”, rozwijającym kompetencje cyfrowe.

W ostatnim wystąpieniu dr Anna Krygier przedstawiła Nowatorstwo i innowacje w nauczaniu przedmiotów humanistycznych w SP 7 w Toruniu we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi – opowiadała o licznych konkursach, w których maja okazję wykazać się uczniowie tej szkoły, ich sukcesach i kolejnych planach. Wspomniała także o escape roomach, utworzonych w obrębie szkoły w celach edukacyjnych.

Wszystkie wystąpienia prelegentów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były uznane za inspirujące. To dla nas najważniejsza informacja – organizujemy tego typu spotkania właśnie po to, by zainspirować innych, zarażać kreatywnością, dobrymi pomysłami i śmiałością do ich wprowadzania w życie.

Konferencji towarzyszyła prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem literatury dotyczącej kompetencji kluczowych: http://www.bptorun.edu.pl/upload/Image/zestawienia/Kompetencje%20kluczowe%20z%20linkami.pdf

Wkrótce będzie można zapisywać się na wyjazd studyjny do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, który toruński KPCEN organizuje w drugiej połowie maja 2019 r. Zachęcamy do śledzenia naszej strony http://www.kpcen-torun.edu.pl i profilu na Facebooku. Niebawem opublikujemy również relację filmową z konferencji.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tym wydarzeniu wszystkim Eduzmieniaczom i Educiekawskim!

Marzenna Wierzbicka, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Zdjęcia – Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,078