O historii regionu na seminarium online

O historii regionu na seminarium online

KPCEN Włocławek

Seminarium Kreatywnie o historii regionu było kolejną ważną formą doskonalenia w cyklu wydarzeń Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, poświęconych edukacji historycznej i wychowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rozpoczynając spotkanie, dyrektor Grażyna Troszyńska podkreśliła, że w swojej działalności Centrum zwraca uwagę na aspekty wielokulturowości, mniejszości narodowych, przestrzegania praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Przypomniała, że 16 listopada 2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji odbyło się seminarium Oblicza różnorodności w kulturze, religii i edukacji, a 27 stycznia 2021 r. zorganizowano konferencję Pamięć o Zagładzie.

Edukując nauczycieli, poruszamy kwestie nietolerancji, szeroko pojętych relacji międzyludzkich i kultury współistnienia. Odkrywamy przeszłość, wytyczamy kierunki kształcenia i wychowania w duchu szacunku dla drugiego człowieka i otwartości na wyzwania XXI wieku – zaznaczyła.

25 marca 2021 r. na seminarium Kreatywnie o historii regionu Centrum gościło: Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Monikę Jabłońską, wiceprezydent Włocławka, Sylwię Tubielewicz-Olejnik, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pasjonatów i regionalistów.

Prof. Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku wprowadził słuchaczy w tematykę seminarium wykładem Ludzie, miejsca, wartości, akcentując znaczenie więzi każdego człowieka z miejscem urodzenia, pielęgnowanie wartości oraz rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych. Z sentymentem o miejscach naszego regionu wypowiadał się Dariusz Jabłoński, reżyser i producent, Prezes Polskiej Akademii Filmowej. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy jego wspomnień z planu filmowego dokumentu „Ogrody Tadeusza Reichsteina”, który powstał we współpracy z Krzysztofem Krauze. Tomasz Wąsik zapoznał uczestników z cyfrowymi zasobami Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które można z powodzeniem wykorzystywać w edukacji. Z kolei zasoby Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w niezwykle ciekawej prezentacji przedstawiła Olga Szymańska. O aktywności swoich uczniów w licznych projektach obywatelskich i historycznych  opowiedziały Katarzyna Dąbrowska, wicedyrektor ZSS im. T. Kościuszki we Włocławku oraz Anita Kaniewska- opiekunka Szkolnego Koła Naukowego Historyków. W podsumowaniu, dyr. K. Dąbrowska zwróciła uwagę na rozwój kompetencji kluczowych, jakie dzięki zaangażowaniu w działania projektowe, mogą rozwijać uczniowie szkoły. Wzruszającym momentem seminarium były wspomnienia Ignacego Zylbersztajna z Izraela, który wraz z rodziną musiał uciekać z Polski przed prześladowaniami… Towarzyszące mu emocje udzieliły się również uczestnikom spotkania. Dzisiaj, może bardziej, niż kiedyś, ważne są relacje, które udaje nam się podtrzymywać również w zdalnym życiu. Ignacego Zylbersztajna mogliśmy poznać dzięki Mirosławie Stojak, ambasadorce włocławskich Żydów. M. Stojak w swojej książce „Utkane sercem włocławskim Żydom”, opowiada historie żydowskiej społeczności Włocławka sprzed lat. Jak podkreślała w swoim wystąpieniu, odkrywanie lokalnej przeszłości ułatwia budowanie tożsamości i kształtowanie postaw, zwłaszcza wśród najmłodszych pokoleń. Autorka prowadzi też stronę internetową https://zydzi.wloclawek.pl/, która jest ważnym materiałem źródłowym i edukacyjnym.

W obecnej edukacyjnej rzeczywistości, warto wykorzystywać wszelkie, dostępne zasoby i narzędzia, które poszerzają wiedzę uczniów, a naukę czynią atrakcyjną i ciekawą.  Warto, aby uczniowie rozglądali się wokół i definiowali, co widzą/dostrzegają, gdzie mieszkają, co ich otacza. Warto, by rozumieli, czym jest dziedzictwo kulturowe, co możemy uznać za ślady przeszłości, co się składa na krajobraz kulturowy, no i wreszcie, czym jest zabytek. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się tematy związane ze znanymi, ciekawymi postaciami czy regionalnymi wydarzeniami. Gdzie mogą znaleźć informacje – nie tylko w Sieci, ale na spacerze edukacyjnym, w relacjach osób, wywiadach czy domowych archiwach. Zdobyte podczas procesu edukacji informacje mogą okazać  się inspiracją do realizacji kolejnych zadań, np. w formie  gier, testów, infografik czy quizów.   Proponowana forma edukacji mobilizuje do twórczego korzystania z mediów, pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętności wyszukiwania informacji i ich selekcji. Użyteczność oraz wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych zwiększa motywację i możliwości uczenia się w różnych sytuacjach życiowych.

 

Oprac. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku

30 marca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160331

Skip to content