Nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki

Uczelnie wyższe Kujaw i Pomorza rozpoczynają rok akademicki. We wtorek (2 października) inauguracja odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w środę (3 października) na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W czwartek (4 października) uroczystości zaplanowano na bydgoskiej Akademii Muzycznej.

We wtorkowej inauguracji na toruńskiej uczelni uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz marszałek Piotr Całbecki, który wręczył specjalny medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeranensis dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wybity w stulecie odzyskania niepodległości. – Niech mi będzie wolno życzyć Państwu, a szczególnie wszystkim studentom, udanego roku akademickiego, harmonijnego rozwoju uniwersytetu oraz dobrej współpracy z samorządem województwa – powiedział marszałek podczas inauguracji.

Przemówienie marszałka Piotra Całbeckiego podczas inauguracji roku akademickiego na UMK (nagranie dzięki uprzejmości Rozgłośni Uniwersyteckiej „Radio Sfera”)

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków naszego RPO kujawsko-pomorskie wyższe uczelnie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Dofinansowanie o wartości 133 milionów złotych trafiło na realizację pięciu takich projektów przygotowanych przez uczelniane konsorcja.

Wśród nich jest realizowany przez UTP, UKW i UMK, warty 44,5 mln złotych projekt inwestycyjny w ramach którego powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET. Kolejny projekt, realizowany przez UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczy budowy oraz wyposażenia w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzenia Centrum Przemysłów Kreatywnych, czyli 5 laboratoriów badawczych w WSG. Dofinansowanie na jego realizację to 38 milionów złotych.

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakładają też projekty dwóch innych uczelnianych konsorcjów – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz UKW i UMK. W pierwszym przypadku chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną; dofinansowanie wyniesie blisko 20,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie UKW i UMK, z dofinansowaniem prawie 10,5 mln złotych, dotyczy adaptacji i modernizacji budynków oraz doposażenia istniejących laboratoriów.

Bydgoskie Collegium Medicum UMK oraz UKW zrealizują projekt w obszarze nauk biomedycznych, nauk o żywności i żywieniu oraz nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 7 laboratoriów UMK oraz budowę i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego przy UKW. Wartość dofinansowania to 27 milionów złotych.

Lista projektów w ramach RPO realizowanych przez uczelnie

W puli naszego RPO są też środki na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Kolejne wsparcie dla jednostek badawczych z regionu, uruchomione z myślą o transferze wyników badań naukowych do gospodarki, dostępne jest w ramach projektów realizowanych przez marszałkowską Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Chodzi o „Fundusz Badań i Wdrożeń”, w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymują bezzwrotne dotacje z RPO na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego   

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874295