Nowy przedmiot – edukacja obywatelska

Nowy przedmiot – edukacja obywatelska

Ministerstwo Edukacji Narodowej - logo z godłem

Minister Edukacji  Barbara Nowacka powołała członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. W skład zespołu doświadczonych ekspertów weszli:

  • dr Jędrzej Witkowski – koordynator prac zespołu
  • Urszula Małek, nauczycielka historii, hit, wos
  • dr Kamil Paździor, nauczyciel historii
  • dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
  • Anna Rabiega, OKE Wrocław
  • Olga Wasilewska, IBE
  • dr hab. Łukasz Zamęcki, UW
  • dr hab. Marcin Zaremba, UW

 

– To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat – mówiła Nowacka.

– Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje. Poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, takie jak sztuka dyskusji – stwierdziła wiceminister Katarzyna Lubnauer. – Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej – dodała.

Źródło MEN

_

13 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185061

Skip to content