Nowoczesne doradztwo metodyczne w województwie kujawsko-pomorskim (relacja z konferencji)

NOWOCZESNE DORADZTWO METODYCZNE - DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

Nowoczesne doradztwo metodyczne w województwie kujawsko-pomorskim (relacja z konferencji)

KPCEN Bydgoszcz

9 czerwca 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. Nowoczesne doradztwo metodyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Doświadczenia i refleksje, w której uczestniczyli m.in. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli i szkół, a także doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy.

Konferencja uzyskała honorowy patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Podczas konferencji Małgorzata Oborska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, przedstawiła informacje dotyczące organizacji doradztwa metodycznego w województwie kujawsko-pomorskim.

Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy omówił wyniki badań ankietowych dotyczących doradztwa metodycznego na terenie działania placówki, m.in. wypowiedzi dyrektorów szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni, oraz uwagi i refleksje na temat doradztwa. Przedstawił również zadania i obszary działania doradców metodycznych oraz ich sukcesy. Wskazał  potrzeby w zakresie doradztwa metodycznego zgłoszone przez nauczycieli. Podkreślił, że aktualnie zatrudnieni doradcy są wysoko oceniani przez dyrektorów oraz nauczycieli szkół i uzyskali wysokie efekty swojej pracy. Ich pozyskanie częściowo uzupełniło wsparcie nauczycieli z przedmiotów, z których nie ma specjalistów w placówkach wojewódzkich.

Uczestnicy konferencji poznali również rozwiązania organizacyjne pracy doradców, które przedstawiły Grażyna Szczepańczyk, nauczyciel konsultant i Ewa Grzanka, doradca metodyczny, a swoimi doświadczeniami podzieliły się Ewa Kujawa i Elżbieta Zmarzlak doradczynie metodyczne języka polskiego. Ich wystąpienia można wysłuchać na kanale YouTube bydgoskiego KPCEN-u – https://tiny.pl/9hlgf

Konferencja stała się także okazją do ukazania refleksji pozostałych doradców na temat ich pracy https://tiny.pl/9hlg9, które nagrał Piotr Szczepańczyk, nauczyciel konsultant KPCEN-u w Bydgoszczy.

Całość konferencji zarejestrowała  w formie graficznej, stosując rysicielstwo,  Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant. Efekty Jej pracy znajdują się w załącznikach.

Konferencja zakończyła się rekomendacjami, które przedstawiła Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor KPCEN-u w Bydgoszczy – https://tiny.pl/9hlg7

Wypowiedzi innych uczestników konferencji dostępne są na kanale YouTube placówki. https://tiny.pl/9hltn

Zachęcamy nauczycieli wszystkich typów szkół, poziomów edukacyjnych i przedmiotów do korzystania ze wsparcia naszych doradców metodycznych. Terminy dyżurów stacjonarnych, online oraz kontakt do doradców znajdują się na stronie internetowej placówki, w zakładce O KPCEN – https://tiny.pl/9hlgq

Oprac. dr V. Panfil-Smolińska
Fot. K. Karpińska

25 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,050,158