Nowe warsztaty zawodowe dla uczniów bydgoskiego „Maczka”

Nowe warsztaty zawodowe dla uczniów bydgoskiego „Maczka”

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Dziesięć pracowni zawodowych zyskał dedykowany dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Wkrótce ruszy etap wyposażania sal w nowoczesne sprzęty. Zajęcia w nowym budynku rozpoczną się wiosną przyszłego roku. We wtorek (10 listopada), z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, odbył się techniczny odbiór inwestycji.

– Jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy dziś od nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a w procesie nauki zawodu – od specjalistycznego wyposażenia warsztatów. W takich placówkach jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dla wychowanków z wieloma dysfunkcjami, właśnie to specjalistyczne wyposażenie ma kluczowe znaczenie. Dlatego mimo sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nasze inwestycje w tych ośrodkach, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy, nie zwalniają – mówi wicemarszałek Ostrowski. 

W nowym dwukondygnacyjnym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. Prace budowlane przeprowadziła wyłoniona w przetargu bydgoska firma Baupol. Wkrótce rozpocznie się etap wyposażania sal w specjalistyczny sprzęt oraz meble. Zajęcia edukacyjne w nowym budynku ruszą wiosną przyszłego roku.

W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny.

Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

– „Maczek” to dobrze zorganizowany zespół szkół dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki realizowanej inwestycji ośrodek zyska nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu. To przedsięwzięcie szczególnie ważne z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego osób z dysfunkcją słuchu. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami.

W drugim naszym Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w ubiegłym roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu możliwe było zmodernizowanie dwunastu pracowni zawodowych i utworzenie dwóch nowych. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość przedsięwzięcia to 3,8 milionów złotych. Obecnie w placówce trwają przygotowania do kolejnej inwestycji, w ramach której powstanie przedszkole dla dwudziestu jeden dzieci ze specjalnymi potrzebami. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy. Trwa kompletowanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

We wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyska nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP , Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164376

Skip to content